OSN-SAbstraktOSN-E

Absorpční spektrofotometrie slouží k měření množství světla v jednotlivých částech spektra, k měření množství světla propuštěného, odraženého nebo pohlceného v závislosti na vlnové délce. Registrační spektrofotometrie zaznamenává průběh proměřovaného spektra, umožňuje na absorpčních křivkách přímo vyhodnotit přítomnost maxim, jejich intenzitu, počet minim, a inflexních bodů.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Absorpční spektrofotometrie

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová