OSN-SAbstraktOSN-E

Důležitým znakem coulometrických postupů je úplná přeměna stanovované látky na jinou formu v jiném oxidačním stupni. Stanovení je založeno na měření elektrického množství potřebného k úplnému průběhu příslušné reakce za předpokladu, že probíhá jako jediná na pracovní elektrodě se stoprocentní účinností. Coulometrický děj probíhá za ustáleného stavu na pracovní elektrodě buď za řízeného potenciálu pracovní elektrody (potenciostaticky), nebo za konstantního elektrolytického proudu (amperostaticky).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová