OSN-SAbstraktOSN-E

Denzitometrie se zabývá měřením optické hustoty. K vyhodnocení hustoty zbarvení v plošném uspořádání se používá optických denzitometrů. Jedná se postup podobný fotometrickému měření, liší se v uspořádání. Měřením intenzity záření odraženého od neprůhledné podložky (používá se např. v tenkovrstvé chromatografii) se zabývá reflexní denzitometrie. Hodnotí se poměr intenzity dopadajícího světla a světla odraženého od barevné plochy. Druhou variantou denzitometrie je měření intenzity záření procházejícího průhlednou plochou (častá např. při hodnocení elektroforeogramů). Při přímé denzitometrii se získává grafický záznam fotometrovaného úseku, jednotlivé frakce dělené směsi tvoří na záznamu v ideálním případě souměrné křivky zvonovitého tvaru. Plocha těchto píků připadajících jednotlivým frakcím je úměrná relativnímu zastoupení jednotlivých frakcí v dělené směsi.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·      Chromatografie

·      Elektroforéza

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová