OSN-SAbstraktOSN-E

Odměřování přesného objemu tekutin je jednou z důležitých laboratorních činností. Na něm také významně závisí hodnota výsledků analýz. Všechny volumetrické potřeby musí být bezpodmínečně čisté a odmaštěné (vliv na odměřované objemy). Základní volumetrické sklo se dělí na odměrné nádoby, odměrné válce a pipety. K odměřování objemů infekčního biologického materiálu se používají automatické pipety s jednorázovými špičkami. Důležitou roli mají rovněž různé typy dilutorů a zařízení pro přesné dávkování objemů, které jsou součástí např. automatických analyzátorů.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Odměřování přesného objemu tekutin je jednou z důležitých laboratorních činností. Na něm také významně závisí hodnota výsledků analýz. Všechny volumetrické potřeby musí být bezpodmínečně čisté a odmaštěné (vliv na odměřované objemy). Základní volumetrické sklo se dělí na odměrné nádoby, odměrné válce a pipety.

 

Odměrné nádoby

Odměrné nádoby slouží k přípravě roztoků přesné koncentrace, zejména standardních roztoků. Do nádoby se vpraví přesně navážené nebo odměřené množství látky, rozpustí se nebo zředí rozpouštědlem, které se pak doplní až ke značce u hrdla. Tato značka udává obsah odměrné nádoby při určité teplotě. Limit chyby se pohybuje od 0,2 % u 10 ml nádobky až do 0,025 % u nádob o deklarovaném objemu 2 l.

 

Odměrné válce

Odměrné válce se používají k odměřování libovolného množství tekutin. Mohou být cejchovány "na obsah" (stupnice určuje skutečný obsah) nebo-na vyprázdnění" (stupnice určuje, jakým objem se vylije při standardním způsobu vyprázdnění). Přesnost měření objemů odměrnými válců je ve srovnání s odměmými nádobami o 1 řád menší.

 

Pipety

Základní typy pipet

Skleněné pipety jsou trubice, používané k odměřování tekutin. Je mnoho druhů pipet podle objemu, přesnosti a druhu odměřované tekutiny.

Dělené (graduované) pipety jsou hladké, zpravidla skleněné trubice délky asi 30 cm, umožňující odměření libovolného množství tekutiny.

Nedělené ("volumetrické") pipety mají pouze 1 plnící objem, určený ryskou na skle pipety. Ke zmenšení délky mohou mít uprostřed rozšířený prů­měr, kdežto v oblasti značky je objem úzký, aby bylo umožněno co nejpřes­nější pipetování.

Pipety mohou být kalibrovány, obdobně jako odměrné nádoby,"na obsah" a "na vyprázdnění".

 

Bezpečnostní pipety

Jedovaté, infekční a radioaktivní tekutiny, koncentrované kyseliny ne­bo louhy se nesmí pipetovat ústy klasickými skleněnými pipetami. To platí pochopitelně pro krev a její části, moč a další biologické tekutiny, neboť je nutno je považovat za potenciálně in­fekční materiál. V současné době jsou k tomuto účelu používány především automatické pístové pipety.

 

Pístové automatické pipety

Tyto pipety slouží k odměřování objemů v rozsahu 1 – 1000 mikrolitrů i více. Použí­vají se pipety s fixním objemem, nebo pipety s kontinuálně nastavitelným objemem (pomocí mikrometrického šroubu). Typická tolerance pístových pipet pro vodné roztoky je ± 1 %. Dávkování je prováděno tlačít­kem, které pohybuje pístem ve válci pipety. Vzorek je nabírán do nesmáčivé (polypropylenové) vyměnitelné špičky, takže nepřichází do styku s pipetovacím mechanismem.

 

pipeta

 

Tlačítko automatické pipety má tři polohy. V klidu je tlačítko v nej­vyšší pozici a lze je postupně stlačit ke kalibrační zarážce a k dolní za­rážce.

 

 

 

 

Pipetovat je možno dvěma způsoby:

 

pipetovani

 

 

A.    Píst se stlačí pouze ke kalibrační zarážce, špička se ponoří do tekutiny, která byt nabrána, a naplní se uvolněním tlačítka do klidové polohy. Vzorek se vytlačí stisknutím tlačítka ke kalibrační zarážce (špička se tím téměř úplně vyprázdní). Následným úplným stlačením až k dolní zarážce se vy­tlačí zbytek tekutiny ze špičky.

B.    Tlačítko se stiskne úplně až k dolní zarážce, tekutina se nabere uvolněním tlačítka po ponoření špičky. Vytlačení kalibrovaného objemu tekuti­ny se provede stisknutím tlačítka pouze ke kalibrační zarážce. Přebytečná te­kutina zůstává ve špičce.

 

Dilutory

Tyto typy zařízení obsahují oddělené stříkačky pro vzorek a činidlo. Dilutory jsou obvykle doplněny mikroprocesorem, který umožňuje uložení dat (objem vzorku, objem činidla, počet činidel, opakování dávkování, sériová ředění apod.) a jejich vyvolání pod kódovým číslem.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová