OSN-SAbstraktOSN-E

Na rozdíl od ostatních spektrálních metod je hmotová spektrometrie založena na ionizaci molekul studovaných látek nevratným odštěpením valenčních elektronů. Molekulární ionty a z nich vzniklé fragmenty jsou separovány podle hodnot m/e (m je hmotnost a e náboj iontu). Přitom se převážně využívá pouze kladně nabitých iontů. Hmotové spektrum představuje závislost četnosti jednotlivých iontů na jejich hodnotách m/e. Řada prvků obsahuje izotopy, které se ve hmotovém spektru objeví v intenzitách odpovídajících jejich koncentračnímu zastoupení.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová