OSN-SAbstraktOSN-E

Hmotová spektrometrie je velmi účinná identifikační technika, která je široce používána k řešení analytických problémů. Spojení této detekční techniky s plynovou chromatografií (GC-MS), především vývoj kapilárních kolon spolu s konstrukcí výkonného čerpacího zařízení umožňuje dokonalé technické řešení spojení plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru, obvykle se používá přímé spojení, kdy je konec křemenné kapiláry zasunut přímo do iontového zdroje. Aplikace různých modifikací propojení hmotnostní detekce s plynovou chromatografií nachází široké uplatnění např. v oblasti toxikologických analýz při konfirmačních měřeních, jsou součástí řady postupů referenčních a definitivních metod.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Chromatografie

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová