OSN-SAbstraktOSN-E

Polarografie (voltametrie) je elektroanalytickou metodou, při níž se používá elektrochemických článků (elektrolyzérů) tvořených pracovní polarizovatelnou elektrodou a referentní nepolarizovatelnou elektrodou. Měří se závislost proudu protékajícího pracovní elektrodou na potenciálu měnícím se s časem, který je na ni vkládán. Velikost proudu tekoucího elektrodou v přítomnosti analytu (depolarizátoru) je funkcí jeho koncentrace. Použití voltametrie a polarografie je orientováno na stanovení látek, které lze oxidovat či redukovat.

 

Další informace

·       Polarografie-difúze v nestacionárím stavu

·       Voltametrie elektrochemická rozpouštěcí

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová