OSN-SAbstraktOSN-E

Dvourozměrná imunoelektroforéza (dle Clarka a Freemana) kombinuje dvě techniky: klasickou elektroforézu a elektroimunodifúzi. Na gelu (agarosa, polyakrylamid) se nejprve provede elektroforéza bílkovin na jednotlivé frakce, poté se neobarvený proužek gelu stane startem elektroimunodifúze v prostředí gelu obsahujícího polyvalentní antisérum, tato elektroimunodifúze probíhá ve směru kolmém na gel se separovanými bílkovinami. Vznikají píky nebo oblouky, jejichž výška nebo plocha je úměrná koncentraci příslušné bílkoviny. Identifikace frakcí se je obdobná jako u Laurellovy “raketkové” techniky. Porovnání se standardem hledané bílkoviny však probíhá na odděleném elektroforeogramu formou přídavku standardu ke vzorku. Také tato technika má řadu dalších variant. Úvodní elektroforéza může být nahrazena izoelektrickou fokusací. Dvoujrozměrná imunoelektroforéza dle Krolla (tandémová technika) umožňuje současnou analýzu vzorku a srovnávacího standardu.

 

OSN-STextOSN-E

Dvourozměrná imunoelektroforéza (dle Clarka a Freemana) kombinuje dvě techniky: klasickou elektroforézu a elektroimunodifúzi.

 

Na gelu (agarosa, polyakrylamid) se nejprve provede elektroforéza bílkovin na jednotlivé frakce, poté se neobarvený proužek gelu stane startem elektroimunodifúze v prostředí gelu obsahujícího polyvalentní antisérum, tato elektroimunodifúze probíhá ve směru kolmém na gel se separovanými bílkovinami.

 

Vznikají píky nebo oblouky, jejichž výška nebo plocha je úměrná koncentraci příslušné bílkoviny. Identifikace frakcí se je obdobná jako u Laurellovy “raketkové” techniky. Porovnání se standardem hledané bílkoviny však probíhá na odděleném elektroforeogramu formou přídavku standardu ke vzorku.

 

 

Také tato technika má řadu dalších variant. Úvodní elektroforéza může být nahrazena izoelektrickou fokusací. Dvoujrozměrná imunoelektroforéza dle Krolla (tandémová technika) umožňuje současnou analýzu vzorku a srovnávacího standardu.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová

 

.