OSN-SAbstraktOSN-E

Beta-karoten je retinoid, prekursor vitaminu A (z jedné molekuly beta-karotenu vznikají 2 molekuly A-vitaminu), jeho zdrojem je především ovoce a zelenina. A-vitamin i beta-karoten jsou rozpustné v tucích, jejich hladina v séru je proto závislá na trávení a vstřebávání tuků. Klinický význam má stanovení beta-karotenu především jako screeningový test při podezření na malabsorpční syndrom. Zvýšená hladina beta-karotenu je popsána u hypothyreózy, diabetes mellitus, myxedému, nefrotického syndromu, hyperlipoproteinémií a u žen v těhotenství.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Laboratorní metody v gastroenterologii

Beta-karoten v séru

Beta-karotenový funkční test

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Prekurzor vitaminu A.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Zdrojem je především potrava.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

V cirkulaci je ß-karoten vázán z 80 % na LDL, 8 % na HDL a z 12 % na VLDL lipoproteiny. Ze sérových karotenoidů tvoří ß-karoten asi 25 %. Z klinického hlediska je významný velmi krátký poločas ß-karotenu resp. jeho rychlá konverze na A-vitamin.

fig81

 

 

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Zhu D. - Rapid Commun Mass Spectrom. 2006, Medline - link
Andreoli R. - Anal Bioanal Chem. 2004, Medline - link
Tang G. - Am J Clin Nutr. 2003, Medline - link
Hickenbottom SJ. - Eur J Nutr. 2002, Medline - link
Laskowska-Klita T. - Med Wieku Rozwoj. 2002, Medline - link
Galvan-Guerra E. - Rev Invest Clin 1994, Medline - link
Lembcke B. - Dtsch Med Wochenschr 1989, Medline - link

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Stanovení ß-karotenu se provádí pomocí HPLC nebo extrakční metodou (vytřepání do petroléteru/chloroformu, nebo jiných organických rozpouštědel) se spektrofotometrickým měřením.

Referenční hodnoty závisí na postupu stanovení, běžně je uváděno rozmezí pro extrakční metodu tj.stanovení celkových sérových karotenoidů, 0,90-4,60 µmol/l, užší pásmo referenčních hodnot je 1,12-3,72 µmol/L. Pro screening malabsorpčního syndromu u dospělých se uvádí pouze dolní hranice 0,93 µmol/l.Přestože extrakční metodika stanovuje celkové karotenoidy, hodnoty jsou uváděny jako ß-karoten. Pro HPLC techniku specificky stanovující pouze ß-karotén je popsáno referenční pásmo 0,37-74 µmol/l. Hladina ß-karotenu není signifikantně rozdílná v závislosti na pohlaví, u mužů jsou však hodnoty nižší než u žen.

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Petr Kocna

.