OSN-SAbstraktOSN-E

Chymotrypsin je proteolytický enzym ze skupiny peptidázové rodiny S1. Preferenčně štěpí vazby Tyr-/-Xaa, Trp-/-Xaa, Phe-/-Xaa. Využívá se při diagnostice poruch exokrinní funkce pankreatu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Chymotrypsin

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Chymotrypsin A, alfa-chymotrypsin, chymotrypsin A a B, alfa-chymotrypsin.

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

EC 3.4.21.1 (dříve 3.4.4.5)

CAS 9004-07-3

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Laboratorní metody v gastroenterologii

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Jednoduchý řetězec, vzniká z chymotrypsinogenu (245 aminokyselin) působením trypsinu.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Endopeptidáza ze skupiny peptidáz S1. Preferenčně štěpí vazby Tyr-/-Xaa, Trp-/-Xaa, Leu-/-Xaa a zřejmě také Leu-/-Xaa.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Chymotrypsin vzniká z chymotrypsinogenu. Chymotrypsin B (dříve 3.4.4.6) vzniká z chymotrypsinogenu B, ale je identický s chymotrypsinem A.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Vyskytuje se v duodenální šťávě a ve stolici.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Petr Kocna

.