OSN-SAbstraktOSN-E

Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza [E.C. 2.4.1.18 ] je enzym patřící do třídy transferáz. Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza má velký význam při syntéze glykogenu, vytváří jeho větvení. Při nedostatku amylo-1,4-1,6-transglukozidázy se v buňkách tvoří glykogen podobný rostlinnému amylopektinu.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Při deficitu vzniká glykogenóza, typ IV.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Karolína Pešková

recenzoval Jaroslav Racek