OSN-SAbstraktOSN-E

Veškeré informace na téma urea v plazmě viz. text Urea v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se používá heparinát sodný, nelze použít heparinát amonný. Při odběru nepoužívat ani fluoridy a citrát.

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 Urea

 Urea v séru

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Jako antikoagulant se používá heparinát sodný, nelze použít heparinát amonný. Při odběru nepoužívat ani fluoridy a citrát.

OSN-SLiteraturaOSN-E

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

 

Vladimíra Kvasnicová