OSN-SAbstraktOSN-E

Estradiol v séru je nejefektivnější ovariální estrogen, jehož syntéza probíhá především v dozrávajícím folikulu pod vlivem FSH (folikulostimulační hormon). Jeho monitorace je důležitá u pacientek s poruchou fertility, menstruačního cyklu, vzácných tumorů, endogenních poruch syntézy estrogenů.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Estradiol (celkový)

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Hladina monitorovaného hormonu u žen závisí na věku, fázi menstruačního cyklu.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Ovariální selhání je spojeno s hladinou E2 < 10 ng/l (37 pmol/l).

Při anovulaci jsou nízké hladiny E2 během folikulární fáze, nedosáhne se preovulačního stádia a dochází k zániku folikulu.

Insuficience žlutého tělíska se vyznačují nízkým E2 v preovulačním stadiu a v luteální fázi není detekovatelný většinou vůbec.

Monitorace E2 je součástí u léčby infertility při současné ultrasonografické kontrole vyvíjejících se folikulů. Dominantnímu folikulu nad 14 mm odpovídá zhruba hladina E2 300 ng/l. Hladiny přes 1000 ng/l jsou již známkou hyperstimulačního syndromu.

Vysoká hladina E2 a nízký gonadotropin se vyskytují u vzácných estrogen produkujících tumorů jako je nádor z granulozních buněk.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Folikulární fáze             30-300 ng/l       110-1100 pmol/l           

Ovulační fáze                100-600            360-2200

Luteální fáze                 100-300            360-1100

Postmenopauzálně       < 10                 < 37

Prepubertální děvčata   < 5-15              < 18-55

Převodní faktor: ng/l x 3,67= pmol/l

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Sledování hladiny estradiolu je důležité u pacientek s poruchou fertility, menstruačního cyklu, vzácných tumorů, endogenních poruch syntézy estrogenů.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Veškeré informace o estradiolu v plazmě viz. text Estradiol v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje heparin nebo EDTA.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jiřina Lukášková (2008)