OSN-SAbstraktOSN-E

Vitamin B12 v séru spolu s kyselinou listovou (foláty) jsou nezbytnými faktory při syntéze DNA a s tím souvisejícím zráním červených krvinek.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 Vitamin B12

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Hladina kobalaminu závisí na pohlaví a věku jedince.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

K poklesu hladiny B12 u starších lidí dochází na podkladě atrofické gastritidy, kdy je dostatečná produkce vnitřního faktoru, ale už nepostačují syntéza pepsinu a HCl. Proto je kobalamin vázaný v potravě pro ně obtížně vstřebatelný, kdežto volný, krystalický vitamin B12 vstřebají snadno. U dlouhodobých chronických gastritid nakonec dojde ke snížené produkci i samotného vnitřního faktoru a suplementace vitaminu B12 je možná jen v injekční intramuskulární formě v dávce 1 mg/měsíc. U chronické gastritidy autoimunitního typu, jsou buňky fundu a korpu žaludeční sliznice napadány autoprotilátkami proti parietálním buňkách produkujícím HCl (v 80% u pacientů s prokázanou perniciozní anémií) a produkují i protilátky proti vnitřnímu faktoru. Zhruba u poloviny pacientů s perniciozní anémií lze prokázat autoprotilátky proti složkám štítné žlázy a naopak 30% jedinců s autoimunitní thyreopatií má i protilátky proti parietálním buňkám.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Projevy deficitu vitaminu B12 mohou být různé, z toho odvíjejí se indikace k vyšetření vitaminu B12 jsou tedy:

-chronická atrofická gastritida

-neuropsychiatrické symptomy (mohou se objevit ještě před poklesem samotné hladiny vitaminu B12 v krvi)

-onemocnění terminálního ilea (Crohnova choroba, lymfom, resekce ilea, bakteriální přerůstání v terminálním ileu)

-megaloblastická anémie

-dlouhodobá vegetariánská dieta

-chronický alkoholismus

-dlouhodobá terapie inhibitory protonové pumpy a H2 antagonisty

-starší osoby, které mají chronickou korporální atrofickou gastritidu

-pacienti s AIDS

Diagnostikovat deficienci kobalaminu není jednoduché, 90-95% pacientů má hladinu vitaminu pod 200 ng/l, ale 5-10% v rozmezí 200 až 300 ng/l, a až 1% nad 300 ng/l. Pro potvrzení diagnozy deficitu vitaminu B12 se vychází z jeho hladiny v plazmě. Pokud převyšuje hodnotu 300 ng/l, tak se považuje jeho deficit za vyloučený, při koncentraci mezi 200 až 300 ng/l se doporučuje stanovení MMA (kyseliny methylmalonové), jestli je MMA zvýšena je vhodné zahájit terapii kobalaminem. Při hodnotě kobalaminu pod 200 ng/l a elevaci MMA a HC (homocystein) je diagnoza deficitu vitaminu zřejmá a většinou i s jasnými klinickými projevy.

Stádia deficitu vitaminu B12 lze rozdělit na 5 stupňů:

1. Normální                      

2. Negativní bilance kobalaminu

3. Deficit kobalaminu s časnými klinickými symptomy, reverzibilními (neuropsychiatrickými)

4. Deficit kobalaminu s poruchou erytropoézy, klinickými příznaky potencionálně reverzibilními

5. Deficit kobalaminu s anemií, ireverzibilními změnami v dorzálních a laterálních spinálních drahách

 

Doporučená doplňková vyšetření při podezření na deficit vitaminu B12:

-protilátky proti parietálním buňkám (PCA, zejména ve spojitosti s perniciozní anémií)

-protilátky proti vnitřnímu faktoru (IFA, při perniciozní anémii)

-stanovení sérového gastrinu, zejména pokud jsou PCA, IFA negativní, vysoká hladina gastrinu souvisí s achlorhydrií, která často doprovází perniciozní anémii

-Schillingův test pro určení poruchy absorpce

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Dospělí muži a ženy                              200-1000 ng/l                148-738 pmol/l

Děti      0-1 rok             dívky                224-1491                      168-1117

                                   Chlapci             293-1207                      216-891

            2-3 roky            dívky                410-1190                      307-892

                                   Chlapci             264-1215                      195-897

            4-6 let               dívky                308-1386                      231-1038

                                   Chlapci             245-1077                      181-795

            7-9 let               dívky                243-1156                      182-866

                                   Chlapci             271-1173                      200-863

            10-12 let           dívky                193-1018                      145-752

                                   Chlapci             183-1080                      135-803

            13-18 let           dívky                182-820                        134-605

                                   Chlapci             214-864                        158-638

ng/l x 0,738= pmol/l     

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E           

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Stanovení vitaminu se provádí ze séra nebo heparinové plazmy. Veškeré informace o vitaminu B12 v plazmě viz. text Vitamin B12 v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje heparin.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Deficit vitaminu B12 vede k makrocytární anemii, nedostatek intrinsic faktoru, na který se v zažívacím traktu váže, je příčinou perniciózní anemie. Mezi nemoci, které jsou spojené se zvýšenými hladinami vitaminu B12 patří: selhávání ledvin, onemocnění jater a myeloproliferativní nemoci.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Schillingův test hodnotí střevní absorpci vitaminu B12 po perorálním podání radioaktivně značeného kobalaminu s následným měřením radioaktivity v moči. Moč je sbírána následujících 24 hodin po příjmu značeného izotopu B12. U pacientů se zhoršenou střevní absorpcí je zmenšená exkrece do moče. Schillingův test odlišuje absorpční poruchu od nedostatku vnitřního faktoru ( p.o. kapsle s radioizotopem obsahuje i vnitřní faktor). Exkrece radioaktivního kobalaminu je u zdravých jedinců nad 10% podané dávky izotopu.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jiřina Lukášková