OSN-SAbstraktOSN-E

Ceruloplazmin patří k proteinům akutní fáze a působí v séru jako oxidáza.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Ceruloplazmin

Enzymy: (EC 1.x.x.x) oxidoreduktázy

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Sníženou aktivitu ceruloplazminu mají lidé, kteří kouří. Naopak zvýšené hladiny (vlivem strogenů) mívají těhotné.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Zvýšené hodnoty koncentrace ceruloplazminu v séru

 

Snížené hodnoty koncentrace ceruloplazminu v séru

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Primární defekt při Wilsonově chorobě spočívá v přenašečovém proteinu. Tento protein má pomoci při inkorporaci mědi do apoceruloplazminu a exkreci do žluče. Tím, že měď není schopna přejít přes membrány, hromadí se v cytoplazmě. Odtud přestupuje do jaterních lysozomů, které se rozpadají a tak dojde k poškození tkáně. Měď vázaná na albumin nebo aminokyseliny se krevní cirkulací dostává k různým tkáním např. do CNS, k rohovce, ledvinám. Těmito tkáněmi je vychytávány a působí na ně toxicky. Hromadění mědi v erytrocytech se projeví jako hemolytická anémie.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

0 – 3 měsíce: 0,08 – 0,30 g/l

3 měsíce – 99 let: 0,22 – 0,60 g/l

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

Stabilní:

Při 20 – 25°C     1 den

Při 4 – 8°C        1 týden

Při – 20°C         3 měsíce

 

Stanovení ceruloplazminu je možné imunochemicky nebo se stanovuje oxidační aktivita (výsledky těchto měření se liší).

Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, antikoncepce a gravidita.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Z diagnostického hlediska je významné snížení ceruloplazminu (kvůli možnosti Wilsonovy choroby). Toto se sleduje zejména u jaterních cirhóz dětí.

Zvýšení ceruloplazminu je typické pro cholestázu.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková