OSN-SAbstraktOSN-E

SHBG (sex hormone binding globulin) v séru je plazmatický transportní protein.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

SHBG

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Fyziologicky je zvýšená koncentrace SHBG u dětí obou pohlaví od ranného věku do puberty. Po pubertě se hladiny SHBG snižují a to rychleji u mužů než u žen. V dospělosti se hladiny SHBG stabilizují. Ženy mají výrazně vyšší koncentrace SHBG než muži, zvláště v období těhotenství (až 5krát vyšší hladiny SHBG). Po menopauze se koncentrace SHBG u žen opět snižuje a to v souvislosti s ukončením hormonální produkce vaječníků.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšení SHBG může být vyvoláno:

-          fyziologicky v průběhu těhotenství – dáno vyšší hladinou estrogenů

-          fyziologicky u dětí obou pohlaví

-          estrogeny při orální antikoncepci či substituční terapii (např. u postmenopauzálních žen)

-          při tumorech produkujících zvýšené množství estrogenů

-          thyreotoxikózy

-          u mužů s hypogonadismu, gynekomastii

-          nedostatkem růstového hormonu

-          Turnerovým syndromem

-          probíhajícím jaterním onemocněním – např. při cirhóze

-          léky

 

Snížení SHBG může být vyvoláno:

-          malnutricí

-          malabsorpcí

-          anorexii

-          stavy spojenými se ztrátami nebo zvýšeným katabolismem bílkovin – nefrotický syndrom, poruchy jaterní syntézy, stres v důsledku operace, atd.

-          hyporthyreoidismem

-          androgeny endogenního i exogenního původu

-          polycystickým ovariálním syndromem

-          obezita

-          u žen s hirsutismem

-          akromegalie

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

SHBG váže biologicky aktivní pohlavní hormony a touto cestou se z nich stanou hormony biologicky neaktivní a pro cílové buňky nedostupné. SHBG má vyšší afinitu k androgenům než k estrogenům, ovlivňuje tedy také vzájemné poměry mezi hormony.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Referenční meze závisí na věku, pohlaví, populaci, použité vyšetřovací metodě.

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

Hladiny SHBG u alkoholiků kolísají v souvislosti s obdobími abstinence a požívání alkoholu. Při vysokém příjmu alkoholu mohou mít pacienti zvýšené SHBG a při abstinenci se může koncentrace SHBG vrátit do normálních mezí.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Index volného testosteronu (free testosteron index) FAI

 

FAI = celkový testosteron / SHBG

 

FAI poskytuje informaci o množství volného testosteronu. Index se využívá v případech, kdy nekoreluje celkový testosteron s klinickým stavem pacienta.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

SHBG nepatří k rutinně využívaným stanovením.

U mužů se stanovení SHBG využívá v situacích, kdy je klinický stav pacienta v rozporu s naměřenými hladinami celkového testosteronu, dále při zjišťování příčin infertility, snížené sexuální aktivity, erekčních dysfunkcí, hypogonadismu, atd.

U žen se stanovení SHBG využívá při sledování stavů spojených s hirsutismem, infertilitou, anorexií, při užívání estrogenů (antikoncepce nebo jako substituční léčba), atd.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Muller M., Grobbee D.E., den Tonkelaar I., Lamberts S.W., van der Schouw Y.T.: Endogenous sex hormones and metabolic syndrome in aging men, Clin.Endocrinol Metab., 2005 May, 90(5):2618-23.

·         Mendel C.M.: Rates of dissociation of sex steroid hormones from human sex hormone-binding globulin: a reassessment, J.Steroid Biochem.Mol. Biol., 1990 October, 37(2):251-5.

·         Skalba P., Korfanty A., Mroczka W., Wojtowicz M.: Changes of SHBG concentrations in postmenopausal women, Ginekol.Pol. 2001December, 72(12A):1388-92.

·         Nussey S.S, Whitehead: Transport, metabolism and actions of androgens, Endocrinology, BIOS Scientific Publishers, Ltd, 2001.

·         Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W.: Harperova biochemie, H&H, Praha 2001, ISBN 80-7319-0 03-6.

·         Masopust J.: Klinická biochemie, Požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum, Praha, 1998, ISBN 80-7184-649-3.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková