OSN-SAbstraktOSN-E

Plazmatický glykoprotein z rodiny lipofilních transporních proteinů lipokalinů, patří mezi volně filtrovatelné nízkomolekulární bílkoviny, jejich koncentrace v plazmě a glomerulárním ultrafiltrátu se neliší a které jsou z 99,9 % resorbovány v tubulárních buňkách. Tč. nejčastěji vyšetřovaný bílkovinný marker postižení tubulární resopce bílkovin při diagnostice tubulointersticiálních lézí ledvin.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Alfa-1-mikroglobulin

Proteinurie tubulární

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

2-10 mg/d, jen jako volný alfa-1-mikroglobulin. Denní exkrece je rozdílná podle pohlaví a věku s maximem ve čtvrtém a pátém decéniu u mužů a šestém a sedmém u žen.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Imunonefelometrie, imunoturbidimetrie. Výhodou je stabilita alfa-1-mikroglobulin v moči, při změnách pH a teploty a relativně vysoká koncentrace ve srovnání s koncentrací dříve často používaného stanovení beta-2-mikroglobulinu. 

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Resorpce bílkovin v tubulech se uskutečňuje adsorptivní endocytózou. Resorpce jednotlivých bílkovin je rozdílně intenzivní, není však selektivní v tom smyslu, že by se při resorpci jednotlivé bílkoviny vázaly na pro ně specifické receptory. Rozdíly v resorpci jednotlivých bílkovin jsou podmíněny jejich rozdílnou afinitou k receptorům. Tím lze vysvětlit vznik (sekundární) tubulární proteinurie při izolovaném zvýšení koncentrace jedné volně filtrovatelné bílkoviny v ultrafiltrátu (v praxi nejčastěji při exkreci volných lehkých řetězců imunoglobulinů).

 

Předpokládá se, že adsorpční afinita membránových receptorů pro volně filtrovatelné nízkomolekulární plazmatické bílkoviny je velmi vysoká, pro albumin nižší; jejich poměrná resorpce je odhadována na 99,97 %, pro albumin na méně než 90 %. Při poškození tubulární resorpce je proto vzestup exkrece volně filtrovatelných bílkovin významně vyšší než vzestup exkrece albuminu 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Iheda, M. a spol.: Critical evaluation of alpha1- and beta2-microglobulins in urine as markers of cadmium - induced tubular dysfunction. Biometals 2004, 5, 539-41.

·         Penders, I., Delanghe, J. R.: Alpha-1-mikroglobulin: clinical laboratory aspects and applications. CCA 2004, 16, 346, 107-108.

·         Engliš, M.: Proteinurie, Stapro Publ. 1993.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Miroslav Engliš