OSN-SAbstraktOSN-E

Lidský tyreoglobulin je glykoprotein, obsahující jód, za normálních podmínek je syntetizován ve folikulárních buňkách štítné žlázy. 1 g normální tkáně štítné žlázy produkuje 1-2 ug/l TGL při normální hladině TSH a jeho hladina koreluje s objemem štítné žlázy. Stanovení TG výrazně ruší přítomnost autoprotilátek proti TG. Jejich výskyt není výjimečný, proto se doporučuje souběžně provádět stanovení TG a Anti-TG.

 

OSN-STerminologieOSN-E

TG, Tyreoglobulin

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Tyreoglobulin, Tg

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

TG je glykoprotein, skládá se ze 2 identických polypeptidových řetězců. Karbohydráty tvoří necelých 10% hmotnosti. Zhruba 30% jódu vázaného na TG je ve formě T3 a T4, zbytek tvoří neaktivní prekurzory monojódtyrozin (MIT) a dijódtyrozin (DIT). Ve folikulárním lumen dosahuje koncentrace 200-300 g/l. TG gen se nachází na 8 chromozomu, skládá se 48 exonů. Pomocí monoklonálních protilátek lze na povrchu molekuly TG zjistit alespoň 6 antigenních domén.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Fyziologicky je TG produkován epiteliálními buňkami štítné žlázy a přechází do koloidu uvnitř folikulů. V koloidu nahromaděný TG funguje jako prohormon pro T3 a T4. Jeho syntéza je řízena TSH. Poločas v plazmě je 3 - 4 dny. Působením TSH je z koloidu TG transportován zpět do epiteliálních buněk štítné žlázy, kde mechanismem proteolýzy se z TG uvolňují hormony T3 a T4 do krevního oběhu. Za fyziologických podmínek proniká zatím neznámým způsobem do krve malé množství molekul TG.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Patologicky zvýšené hladiny TG jsou charakteristické pro různé chorobné stavy štítné žlázy. Za zvýšené koncentrace v séru se považují hodnoty TG nad 50 mg/l. Patologicky změněné folikuly jsou příčinou zvýšených sérových koncentrací TG při Basedowově chorobě, eufunkční nodozní strumě a při zánětech štítné žlázy. Nejtypičtějším producentem zvýšených hladin TG jsou dobře diferencované folikulární a papilární karcinomy štítné žlázy. Imunohistochemicky lze prokázat TG v epiteliálních buňkách folikulů a v koloidu, ve středně a málo diferenciovaných papilárních a folikulárních karcinomech TG ubývá a v medulárních anaplastických karcinomech štítné žlázy chybí úplně.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

U zdravých dospělých jedinců koncentrace TG nepřevyšuje koncentrace 20 mg/l. O něco vyšší hodnoty se pozorují u gravidních žen a novorozenců. Katabolismus TG není přesně znám, důležitou roli sehrávají játra. Biologický poločas se pohybuje mezi 15 a 96 hodinami.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Nález zvýšených hodnot TG není specifickým projevem karcinomu štítné žlázy, ale jen projevem patologického procesu ve štítné žláze, bez jeho bližšího určení. Stanovení koncentrací TG se proto uplatňuje zejména při systematickém sledování nemocných s diferencovaným karcinomem štítné žlázy, u kterých byly kompletně eliminovány tyreoidální struktury. Za projev recidivy choroby je pak možno považovat i malé zvýšení koncentrací TG u těchto nemocných. I u negativního výsledku je třeba mít na zřeteli, že u 10 - 15 % nemocných se vyskytují autoprotilátky proti TG, které arteficiálně snižují naměřené koncentrace TG.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autor: Šafarčík Kristian  

Revize: 31.7.1998

Richard Pikner (doplnění říjen 2005)