OSN-SAbstraktOSN-E

AMS(S) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky tohoto enzymu – izoenzymy nebo izoformy. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se enzym nalézá, je v tomto případě sérum.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je krev odebraná bez přísady protisrážlivého činidla za účelem získání séra.

Podrobnější údaje o (super)systému sérum včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo.

 

Další enzymy, které se v (super)systému sérum používají jako systémy, jsou

ACP(S) 

ALP(S)

AST(S)

CK(S)

Laktátdehydrogenáza (sérum)

 

Jinými supersystémy, ve kterých lze stanovovat složky amylázy, jsou duodenální tekutina, mateřské mléko, moč, perikardiální tekutina, peritoneální tekutina, plazma, pleurální tekutina.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E