OSN-SAbstraktOSN-E

Haptoglobin je reaktant akutní fáze a transportní protein pro volný hemoglobin, methemoglobin a oxyhemoglobin. Volný hemoglobin je nefrotoxický a proto je tvorba komplexu haptoglobin-hemoglobin velmi rychlá.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Haptoglobin

Haptoglobin v likvoru

Hemopexin

Hemopexin v séru

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Existuje celá řada geneticky podmíněných typů haptoglobinu, ale nejčastěji se vyskytují tři: haptoglobin 1-1, 2-1, 2-2. V jižní a střední Americe, Africe je nejrozšířenější typ haptoglobin 1-1, haptoglobin 2-2 dominuje v Asii a haptoglobin 2-1 ve střední Evropě.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšené hodnoty koncentrace haptoglobinu v séru

 

Snížené hodnoty koncentrace haptoglobinu v séru

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Poměrně vzácně se objevuje primární nedostatek haptoglobinu jako důsledek genetické poruchy. Častější je sekundární nedostatek haptoglobinu. Ten je způsoben vysycením haptoglobinu hemoglobinem (při zvýšené hemolýze).

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

Novorozenci nedonošení: 0 – 0,26 g/l

Novorozenci donošení a děti do 6 měsíců: 0 – 0,7 g/l

Děti a dospělí: 0,35 – 2,00 g/l

 

Dospělí:

Hp 1-1: 0,77 – 1,94 g/l

Hp 2-1: 0,32 – 1,84 g/l

Hp 2-2: 0,15- 1,49 g/l

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

Stabilní:

Při 20 – 25°C: 1 den

Při 4 – 8°C: 1 týden

Při – 20°C: 3 měsíce

 

Stanovení haptoglobinu se provádí imunonefelometricky, imunoturbidimetricky. Vlivem různých poměrů fenotypů je stanovení ovlivněno použitou soupravou.

 

Hodnocení haptoglobinu je třeba provádět obezřetně. Běží-li vedle sebe zánětlivý proces (zvýšená syntéza haptoglobinu) a hemolýza (zvýšená spotřeba haptoglobinu) bude výsledná koncentrace haptoglobinu v séru normální nebo jen mírně mimo referenční meze.

 

Stanovení ruší chylozita, hemolýza.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Clearence haptoglobin-hemoglobin je asi 15 mg/100ml za hodinu.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení haptoglobinu je vhodné při sledování hematologických pacientů a pacientů s omezenou funkcí jater.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková