Instalace programu SLP (Správná laboratorní práce)

 

Požadavky na systém

Počítač alespoň s procesorem Pentium3 1 GHz, 256 MB operační paměti a 750 MB volného prostoru na disku. Operační systém Microsoft Windows 98 a vyšší. Nutné je grafické rozlišení alespoň 800 x 600. Dále na počítači musí být instalován Microsoft Word 2000 a vyšší.

Program SLP pro Windows je standardně dodáván na CD.

 

Poznámky:             Instalační program je v anglickém jazyce.

                                Program se implicitně instaluje do složky SLP na cílovém disku. Pokud k tomu nemáte zásadní důvod, název této složky neměňte.

                                V příkladech předpokládáme, že vaše jednotka CD-ROM má přiřazeno označení D:.

 

A. Instalace programu SLP pro použití na jednom počítači

Instaluje se z dodaného CD spuštěním programu SETUP.EXE z hlavní složky CD (klepněte na Start – Spustit a do pole zapište D:\SETUP.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Po odsouhlasení jména uživatele programu a složky, do kterého bude program nainstalován se objeví obrazovka s čtvercovým tlačítkem, na kterém je obrázek počítače. Klepnutím na toto tlačítko zahájíte vlastní instalaci programu. Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku. Tím je instalace programu SLP ukončena a můžete pokračovat bodem C.

 

B. Instalace programu SLP v síťovém prostředí

Pokud si přejete provozovat program SLP na síti, musíte provést instalaci ve dvou krocích: nejdříve nainstalovat celý systém SLP na server (to uděláte jenom jednou z některé stanice) a dále na všechny počítače v síti, ze kterých chcete program SLP spouštět, musíte nainstalovat soubory potřebné k provozu programu SLP (tzv. runtime).

Instalace programu SLP na síťový server

Postupujte přesně podle pokynů v odstavci A. s jediným rozdílem: program vám nabídne standardní cestu pro instalaci (C:\SLP_WIN), kterou musíte změnit tak, aby se program nainstaloval na server (tedy např. G:\SLP_WIN pokud síťový disk, na který chcete program nahrát, je označen G:). Nezapomeňte, že pro práci se síťovým diskem musíte mít potřebná práva.

Instalace runtime modulu na jednotlivé síťové stanice

Modul runtime je třeba nainstalovat na všechny počítače v síti, na kterých bude program SLP provozován. Runtime modul se instaluje z dodaného CD spuštěním programu SETUP.EXE ze složky RUNTIME (klepněte na Start – Spustit a do pole zapište D:\RUNTIME\SETUP.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Instalace runtime modulu dále probíhá podobně, jako běžná instalace programu SLP. Pozor! Program vám pro instalaci nabídne složku C:\EMPTY – v žádném případě ji neměňte! Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku.

 

C. Autorizace programu SLP

Po nainstalování programu SLP je třeba jej autorizovat (zapsat do něj údaje o uživateli programu). Neautorizovaný program nelze spustit (v případě síťového provozu je třeba autorizovat pouze instalaci vlastního programu SLP na serveru, instalace runtime modulu na stanicích se neautorizuje). K autorizaci program SLP slouží autorizační disketa. Ta obsahuje program AUT_SLPW.EXE. Spusťte tento program (klepněte na Start – Spustit a do pole zapište A:\AUT_SLPW.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte cestu k souboru SLPWSLC.EXE". Zadejte cestu k programu SLP, vyberte soubor SLPWSLC.EXE a stiskněte tlačítko "OK". Tím dojde k autorizaci programu SLP pro Windows.

 

D. Spuštění programu SLP

Program SLP je dodáván ve variantě pro správce lokálního číselníku a správce lokálních dokumentů (SLPWSLC.EXE) a ve variantě pro uživatele číselníku (SLPWUC.EXE). Správce lokálního číselníku smí pracovat se všemi lokálními údaji (modifikovat je). Správce lokálních dokumentů smí modifikovat pouze lokální dokumenty SLP. Uživatel číselníku smí údaje pouze číst.

 

1.        Spuštění přímo z průzkumníku Windows -  aktivací souboru SLPWSLC.EXE (případně SLPWUC.EXE) ve složce, kde je program SLP nainstalován.

2.        Spuštění pomocí ikony – nejprve si musíte vytvořit zástupce programu SLP na pracovní ploše. Stiskněte na pracovní ploše pravé tlačítko myši. Z nabídky vyberte volbu Nový objekt - Zástupce. Najděte soubor SLPWSLC.EXE (případně SLPWUC.EXE) (tlačítko Procházet) a zadejte název pro zástupce. Volbou Dokončit bude zástupce programu SLP vytvořen. Program spustíte aktivováním zástupce myší a poté buď dvojím klepnutím na levé tlačítko myši (double click) nebo klávesou Enter.

 

E. Co je třeba udělat po prvním spuštění programu SLP

Varianta programu SLP pro správce lokálního číselníku a správce lokálních dokumentů je chráněna heslem proti neoprávněnému použití. Při prvním spuštění programu je nabízen autor *A. Heslo se nezadává.

 

Nastavení verze editoru Word a parametrů pro práci s dokumenty

Zvolte položku Systém - Počáteční nastavení systému z hlavního menu. Vyberte verzi editoru Word, kterou budete používat pro práci s dokumenty. Můžete zadat i jméno souboru s logem, které se bude objevovat na lokálních dokumentech a větu na titulní list dokumentů. Potom stiskněte tlačítko OK.

 

Prohlížení dokumentů - Internet Explorer

Pro prohlížení dokumentů programu SLP je použit program Internet Explorer. Tento program se neinstaluje společně se SLP. Předpokládá se, že jej máte nainstalován jako součást operačního systému Microsoft Windowsa na vašem počítači. Pro správné fungování funkce "prohlížení dokumentů" je potřeba Internet Explorer verze 4.0 a vyšší.

 

Texty k  programu SLP jsou uloženy na CD ve složce TEXTY.

 

Narazíte-li při práci s programem SLP na problémy, můžete situaci konzultovat s RNDr. Luďkem Strakou (602 736 807).