OSN-SAbstraktOSN-E

 

OSN-STerminologieOSN-E

Obvyklý název: Beta-trace protein

Název: Prostaglandin-D syntáza

Systematický název: (5,13)-(15S)-9α,11α-epidioxy-15-hydroxyprosta-5,13-dienoate D-isomerase

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Prostaglandin-H2 D-izomeráza, prostaglandin-D-synthase, PDS, PGD2, PGD2 syntáza, PGDS2, Cerebrin 28

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

EC 5.3.99.2

CAS 65802-85-9

OMIM *176803

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Molekula má 190 aminokyselin, m.h. 21029.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Enzym ze skupiny syntáz katalyzující reakci

(5Z,13E)-(15S)-9α,11α-epidioxy-15-hydroxyprosta-5,13-dienoate = (5Z,13E)-(15S)-9α,15-dihydroxy-11-oxoprosta-5,13-dienoate.

Kofaktorem je glutathion.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Gen je lokalizován v oblasti 9q34.2-q34.3.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor