Aktuální a neaktuální položky NČLP - základní informace:

 

 

Číselník NČLP obsahuje položky:

- aktuální (tj. plně platné, na které lze navazovat položky lokální - laboratorní)

- obsoletní (tj. již v praxi nepoužívané, které budou za čas označeny za "neaktuální")

- neaktuální (tj. položky, které se již nepoužívají případně položky již nevhodné)

 

Vzhledem k tomu, že z NČLP nelze žádnou již jednou vydanou položku odstranit, jsou nevhodné, zastaralé a již nepotřebné položky označované jako "neaktuální", s vyznačením časového intervalu, v němž byly v minulosti platné. V systému ČLP nebo SLP jsou vyznačované v seznamu znakem "N" v levém sloupci, v definiční tabulce nápisem "neaktuální" a příslušnými stavovými údaji.

 

Neaktuální položky by zásadně neměly být používané k předávání aktuálních dat v rámci DS a nelze se na ně nově navazovat lokálními položkami LČLP nebo položkami laboratorními z LIS! Platí, že dříve vytvořené vazby zůstávají funkční, ale měly by být průběžně revidovány a aktualizovány. Informační systémy toto musí umět rozlišovat a respektovat, uživatelé smysluplně používat.

 

Pokud je číselník NČLP generován ze systému ČLP nebo SLP případně přebírán z WS, je nutné zvolit příslušnou formu jeho vytváření nebo přebírání - "jen aktuální data", "vše" atd.

 

Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!

 

Pro přenos aktuálních dat by měly být využívány pouze aktuální položky NČLP, pro přenos dat archivních bude využíván číselník NČLP kompletní, tedy včetně neaktuálních položek.

 

 

Upozornění:

Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěma způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:

 

1.

Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (tzn. tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).

 

2.

Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty.

 

Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS. Lze ho získat též pomocí webových služeb.