Výzva tvůrcům IS a uživatelům DS3 a DS4

 

 

Prosíme, ověřte si, zda je vaše firma korektně definována v číselníku firem  *[TAB_KF]

(jméno, adresa atd.), případné změny sdělte správci datového standardu.

 

Pokud chcete dostávat informace o významných změnách a novinkách v DASTA nebo NČLP, případně pokud se chcete zapojit do konference tvůrců DASTA (konference „DASTA_VYVOJ“), sdělte svoji mailovou adresu správci datového standardu.

 

 

Připomínáme, že DS3 je od roku 2008 udržován pouze v nezbytně nutném rozsahu, hlavní rozvoj je soustředěn do DS4. DS4 obsahuje řadu datových bloků, které v DS3 nejsou a doplňované nebudou.

 

 

DS4 prošel v prvním pololetí 2012 významnou inovací před plošným zaváděním do praxe, nyní je rozvíjen především na základě připomínek a podnětů z praxe. Lze očekávat další rozvoj iniciovaný aktivitami Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti J.E.P., která se i problematikou DS od roku 2014 začíná zabývat.

 

Pokud budete mít další náměty k inovované verzi DS4, zašlete je správci datového standardu.