OSN-SAbstraktOSN-E

Hemaglutinace je sérologická metoda, při níž se protilátky proti příslušnému antigenu prokazují vznikem sraženiny. Antigen je navázán na povrch erytrocytů.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Hemaglutinační reakce jsou jen podmnožinou aglutinačních reakcí, kde je antigen uměle navázán na povrch erytrocytů. Ta&to reakce bývá také nazývána metodou nepřímé (pasivní) hemaglutinace. V diagnostice bývají však využívány i reakce přímé hemaglutinace k průkazu tzv. heterofilních protilátek, tj. protilátek proti erytrocytům jiných živočišných druhů. V těchto případech se používají nesenzibilizované erytrocyty příslušného živočišného druhu. Nejznámější takovouto reakcí je Paul-Bunnellova reakce používaná v diagnostice infekční mononukleózy.

 

Viz AGLU

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

LG/150/0054

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 

Revidováno a upraveno, 22.3.2001, MUDr. Pavel Žampach, RNDr. Ivo Lochman