OSN-SAbstraktOSN-E

Inhibice hemaglutinace je serologická metoda, při které se přítomnost protilátek proti příslušnému antigenu prokazuje inhibicí jeho hemaglutinačních účinků.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Principem reakce inhibice hemaglutinace je inhibice hemaglutinačních účinků antigenu. Nutnou podmínkou jsou tedy hemaglutinační schopnosti antigenu, reakce se proto používá prakticky výhradně ke stanovení protilátek proti virům (Myxoviry a Paramyxoviry) které vykazují hemaglutinaci. Při provedení reakce se nejprve vzorek séra či plasmy smísí s příslušným antigenem a po inkubaci se přidají erytrocyty vhodného živočišného druhu. Pokud je v séru dostatečná koncentrace protilátek, tyto se naváží na antigen a inhibují jeho hemagutinační schopnosti. Většinou se reakce hodnotí pouze kvalitativně a provádí se v několika ředěních séra. Jako výsledek se udává nejvyšší ředění séra (tzv. titr, tradičně ve formě 1:xxx) při kterém ještě nedošlo k hemaglutinaci. Popsaná reakce je tzv. přímou reakcí inhibice hemaglutinace.

Reakce inhibice hemaglutinace může být prováděna také v nepřímé modifikaci, kdy je antigen, který nemusí mít hemaglutinační schopnosti,  navázán na povrch erytrocytů. Aglutinujícím agens je potom antisérum obsahující protilátky proti tomuto antigenu v takovém ředění, které právě způsobí aglutinaci senzibilizovaných erytrocytů. Smícháme-li a preinkubujeme-li pak vyšetřované sérum v příslušných ředěních s takto naředěným antisérem a obsahuje-li toto vyšetřované sérum hledaný antigen, vyváže část protilátek z antiséra a to již není schopné aglutinovat senzibilizované erytrocyty. Reakce může být samozřejmě prováděna i v obrácené modifikaci, kdy na erytrocyty je navázána protilátka a aglutinujícím agens je antigen přítomný v séru, tak jak je to v případě přímé hemaglutinace.

 

Výhody - jednoduchost provedení - nízká cena a nenáročnost na vybavení laboratoře - relativně vysoká citlivost (cca 1ug)

 

Nevýhody - nemožnost rozlišit jednotlivé třídy protilátek - omezené možnosti použití - metoda je méně standardní (použití erytrocytů)

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

LG/150/0060

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 

Revidováno a aktualizováno 22.3.2001, MUDr.Pavel Žampach, RNDr. Ivo Lochman