OSN-SAbstraktOSN-E

Koaglutinace je metoda průkazu antigenu ve vzorku, kdy je antigen aglutinován s protilátkami navázanými na bakterie.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Principem metody koaglutinace je vazba aglutinačních částic na prokazovaný antigen. Používá se v případě, že antigen má solubilní charakter a při použití volných protilátek by aglutinace nevznikla. Protilátky je tedy nutno navázat na částice. V případě koaglutinace se užívá vazby protilátek na usmrcené bakterie, které mají receptor pro Fc fragment protilátkové molekuly (nejčastěji se užívají stafylokoky).

 

Většinou se reakce hodnotí pouze kvalitativně (pozitivní nebo negativní). Reakce má spíše okrajový význam, v rutinní praxi se používá výjimečně a je nahrazována latexaglutinací.

 

AGLU LATEXAGL

 

Výhody - jednoduchost provedení - nízká cena a nenáročnost na vybavení laboratoře

 

Nevýhody - pracnost - nestandardnost a nestabilita suspenze bakterií s navázanými protilátkami

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

LG/150/0036

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 

Revidováno, beze změn, 22.3.2001, MUDr. Pavel Žampach