OSN-SAbstraktOSN-E

Test virus-neutralizační je serologická metoda, při které se přítomnost protilátek proti příslušnému viru prokazuje inhibicí jeho cytopatického efektu nebo inhibicí vzniku choroby u pokusného zvířete.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Principem virus-neutralizačního testu je inhibice cytopatického efektu viru nebo patogenního působení na pokusné zvíře. Nutnou podmínkou je tedy schopnost příslušného viru vykazovat cytopatický efekt (tj. poškození infikovaných buněk tkáňové kultury, na níž virus roste; tento jev je přímo pozorovatelný pod mikroskopem) nebo patogenita viru pro pokusné zvíře. Reakci je proto samozřejmě možno použít výhradně ke stanovení protilátek proti virům, které tento efekt vykazují (např. viry Coxsackie B, virus klíšťové encefalitidy, virus vztekliny). Při provedení reakce se nejprve vzorek séra či plasmy smísí s kulturou příslušného viru a po inkubaci se očkují na tkáňovou kulturu nebo aplikují pokusnému zvířeti. Pokud je v séru dostatečná koncentrace protilátek, tyto se naváží na virus a inhibují jeho schopnost infikovat buňky tkáňové kultury nebo pokusné zvíře.

Většinou se reakce hodnotí pouze kvalitativně a provádí se v několika ředěních séra. Jako výsledek se udává nejvyšší ředění séra (tzv. titr, tradičně ve formě 1:xxx) při kterém ještě nedošlo k cytopatickému efektu či onemocnění (uhynutí) zvířete.

 

Nevýhody - nemožnost rozlišit jednotlivé třídy protilátek - náročná práce s tkáňovými kulturami nebo pokusnými zvířaty - omezené možnosti použití

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

LG/150/0035

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 

Revidováno, beze změn, 22.3.2001, MUDr. Pavel Žampach