OSN-SAbstraktOSN-E

Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu.

 

OSN-SSynonymaOSN-E

C3, C3 složka komplementu, β1C-globulin, β1C-protein

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

C3 složka komplementu v likvoru

C3 složka komplementu v séru

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

C3 je glykoprotein o Mr = 185 000 (řetězec α má Mr = 115 000 a řetězec β má Mr = 75 000). Řetězce α a β jsou spojeny disulfidickými můstky. Uvnitř hydrofóbního pláště je skrytá thiolesterová vazba.

Při elektroforéze bílkovin se C3 pohybuje v oblasti β2-globulinů. Tato zóna je téměř výhradně tvořena C3 složkou komplementu. Při delším skladování séra dojde k degradaci C3. Fragment C3c způsobí zneostření a rozšíření β1 a souběžně dojde k poklesu β2. Postupem času a degradace může dojít až k vymizení β2.

 

 

 

 

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Při aktivaci C3, kdy se z α řetězce odštěpí peptid C3a (dalším fragmentem je C3b), je thiolesterová vazba odkryta a během 30 – 60 mikrosekund štěpena. Rozštěpení thiolesterové vazby znamená změnu struktury a také změnu biochemických vlastností.

C3b reaguje s nejbližším reaktantem. Tímto způsobem C3b opsonizuje. Pokud ovšem vhodného příjemce nenajde, může vytvořit kovalentní vazbu s vodou. Po této hydrolyzaci již nemůže vytvořit kovalentní vazbu a tudíž opsonizovat. C3b má velkou afinitu k IgG. Tento opsonin je mnohem silnější než samotný C3b.

Ovšem k pokračování komplementové kaskády je nutné, aby se složka C3b setkala s C4b a vznikla mezi nimi kovalentní vazba.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

C3 složka komplementu je syntetizována především v hepatocytech. K dalším buňkám syntetizujícím C3 patří monocyty, makrofágy, fibroblasty a endoteliální buňky.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Vlivem C3-konvertázy se C3 štěpí na fragmenty C3a a C3b. C3b je dále degradován proteázou na inaktivní C3c a C3dg. Nakonec jsou fragmenty C3 pohlceny fagocytárními buňkami v játrech.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Biologický poločas C3 je 2,5 dne.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Faktor B za přítomnosti Mg2+ spolu s faktorem D zvyšují proteolytický vliv komplexu C3iBb na C3 a tím na vznik fragmentů C3a a C3b.

Faktor H a faktor I zase podporují vznik inaktivního C3c a C3dg z C3b. Působí tak do jisté míry jako inhibiční kontrolní mechanismus.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková

 

.