OSN-SAbstraktOSN-E

Weddellit se vyskytuje nejčastěji v kamenech společně s whewellitem (65 % všech konkrementů), případně s apatitem. Čistě weddellitové konkrementy jsou vzácnější.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Weddellit

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Četnost výskytu konkrementů obsahujících weddellit udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):

 

Složení konkrementu . . . . . . . . . . výskyt /%/

 

Whewellit/weddellit  . . . . . . . . . . . . 20,5

Whewellit/weddellit/apatit . . . . . . . .  8,6

Weddellit/apatit . . . . . . . . . . . . . . . .  7,5

Whewellit/weddellit/karbonátapatit .  2,5

Weddellit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5

Kyselina močová/whewellit/weddellit 1,4

Weddellit/karbonátapatit . . . . . . . . . .1,2

 

Nejčastější typy weddellitových  ( dále jen WED ) konkrementů

 

I. Většinou jsou drobné (2 - 7 mm). Mohou být čiré, bílé, nažloutlé, mají skelný lesk s ostrými hranami krystalů. Jsou drobivé a křehké. Skládají se z hrubozrnných neuspořádaných agregátů dipyramidálních krystalů WED, bez ohraničeného krystalizačního jádra. U větších kaménků (10 - 20 mm) můžeme očekávat příměs krevního koagula v celém průřezu kamene, červenohnědé až tmavě hnědé zbarvení a naznačenou radiální strukturu s geometrickým středem.

Variety

a) volné prostory mezi krystaly jsou zaplněny apatitem, případně apatit tvoří povlaky na krystalech WED.

b) obsahují příměs kulovitých agregátů whewellitu, případně whewellit tvoří povlaky na krystalech WED.

c) obsahují krystalizační jádro (jádra), tvořené apatitem nebo apatitem a whewellitem.

d) obsahují příměs krystalů kyseliny močové, případně mohou být zbarveny oranžově organickou příměsí. e) krystaly v centrální části podléhají přeměně na whewellit, struktura se stává kompaktnější a jemnozrnnější.

 

Velké, dobře vyvinuté krystaly jsou obecně spojovány s hyperkalciurií různého původu, vyskytují se častěji u mladých lidí a u dětí.

 

II. Větší, kulovité až odlitkové kameny. Povrch je hrubě krystalický, hrany krystalů jsou tupé. Krystaly jsou matné, neprůsvitné, barva žlutobílá až krémová. Struktura na lomu je kompaktní, neuspořádaná, bez ohraničeného krystalizačního jádra. Skládají se z WED, sekundárního whewellitu s příměsí apatitu. Statisticky nejčastější etiologií je intermitentní hyperkalciurie, hyperkalciurie spojená s hyperoxalurií nebo stází.

 

III. Drobné až středně velké kameny (10 mm) s matným, velmi jemnozrnným povrchem, žlutobílé až hnědožluté barvy. Centrální části mají neuspořádanou volnou strukturu, periferie jsou velmi jemnozrnné, koncentrické. Složení - WED, někdy s příměsí apatitu a whewellitu. Etiologicky jsou spojovány s hyperkalciurií a stází.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Vznik krystalů weddellitu závisí na biochemických litogenních faktorech - hyperkalciurii, hyperoxalurii, hyperurikosurii, hipocitraturii, hyperurikemii, primárním HPT a dále na obecných podmínkách vzniku konkrementů. Krystaly pozorované v močovém sedimentu nemusí mít patologický význam.

 

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Vznik krystalů weddellitu závisí na biochemických litogenních faktorech - hyperkalciurii, hyperoxalurii, hyperurikosurii, hipocitraturii, hyperurikemii, primárním HPT a dále na obecných podmínkách vzniku konkrementů. Krystaly pozorované v močovém sedimentu nemusí mít patologický význam.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

Kromě uvedených typů kamenů se může WED vyskytovat jako vedlejší složka všech komponent močových konkrementů. Je hojnější na periferii. Někdy tvoří i centra, zde však podléhá přeměně na WHE a můžeme pozorovat pseudomorfózu whewellitu po weddellitu (dipyramidální forma je vyplněna nažloutlými, skelně lesklými krystaly sekundárního WHE ).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Tamara Bulková