OSN-SAbstraktOSN-E

Kyselina močová (KM) se vyskytuje asi v 11,8 % konkrementů. Tento údaj se může významně lišit v závislosti na geografii.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

URICA

Urolitiáza: epidemiologieT.

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Četnost výskytu konkrementů obsahujících KM udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):

 

Složení konkrementu . . . . . . . . . . .  výskyt /%/

 

Kyselina močová . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5

KM/Kyselina močová dihydrát (KMD) . . 4,9

KM/whewellit (WHE) . . . . . . . . . . . . . . . 2,6

KM/WHE/weddellit  . . . . .. . . . . . . . . . . .1,4

KM/močan amonný (MA). . . . . . . . . . . . 0,6

KM/KMD/MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6

 

Nejčastější typy konkrementů z kyseliny močové

 

Kyselina močová se může vyskytovat ve formě písku, tvořit drobné až odlitkové kameny. Čistá kyselina močová je bezbarvá, konkrementy jsou zbarveny močovými barvivy do různých odstínů oranžové, žluté, hnědé, okrové, mohou být i nazelenalé. Světlý povlak na povrchu může být pouze film jemných částeček z moče. U některých kamenů můžeme pozorovat stopy po rozpouštění kamene i jeho opětovné narůstání. U kamenů s neúplnou mezivrstvou WHE může být KM zcela vymyta a zůstane jen WHE krusta. Všechny strukturní typy kamenů mohou obsahovat příměsi:

a) Kyselina močová dihydrát se vyskytuje nejčastěji v externích částech hrubozrnnějších kaménků a její příměs nemá terapeutický význam.

b) Whewellit obvykle tvořívá jádro, které bývá uloženo centrálně, excentricky, někdy až na povrchu - zde může svědčit o papilárním původu kamene.

c) V paragenezi KM a WHE se často objevuje močan sodný, jehož bílé jehlicovité agregáty vyplňují dutinky zvláště na styku vrstev KM a WHE. Mohou se nalézat také na dně papilární jamky, následuje pak vrstva WHE a KM tvoří vypuklou stranu kamene.

d) Močan amonný obvykle tvoří šedou křídovitou povrchovou vrstvu a svědčí o následné infekci. Může také po pórech či puklinách pronikat dovnitř kamene.

e) Struvit s apatitem se mohou vyskytnout jako povrchová vrstva kamene při následné infekci.

f) Kameny s příměsí WED bývají hrubozrnné s neuspořádanou strukturou, v níž těžko lze určit krystalizační jádro.

 

Strukturní typy kamenů:

 

I. Odlitkové kameny ("stag horn = jelení paroží") mají hladký povrch. Na lomu jsou patrné koncentrické vrstvy KM. Centrum kamene má volnější, hrubozrnnou strukturu, bez ohraničeného krystalizačního jádra.

 

II. U drobnějších kamenů je častější méně uspořádaná volnější hrubozrnná struktura bez ohraničeného krystalizačního jádra. Mívají příměs KMD.

 

III. Kameny z močového měchýře jsou oválné až kulovité, s hladkým povrchem, velikosti až slepičího vejce. Na lomu je patrná koncentrická laminace vrstev, střed může rekrystalizovat za vzniku sloupcovitých útvarů. Někdy se objevují dehydratační pukliny, které mají radiálně paprsčité uspořádání. Při následné infekci se tyto pukliny mohou vyhojit močanem amonným, který se zároveň nemusí vyskytovat na povrchu kamene.

 

IV. Mnohočetná litiáza se obecně vyznačuje hladkým ohlazeným povrchem s fasetovými hranami a s hustšími koncentrickými vrstvami.

 

V. Močový písek je tvořen drobnými kulovitými kaménky nebo volnými krystaly KM většinou ve směsi s KMD. Velmi jemnozrnná forma bývá nesprávně nazývána "amorfními uráty" a má vzhled pudru.

 

 

 

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Kyselina močová je spojena s hyperurikemií a s pH pod 6,2. Kompaktní koncentricky laminované kameny se vyskytují při stáze a intermitentní hyperurikurii. U kamenů s volnější strukturou a s příměsí KMD je častější stálá hyperurikurie a kyselejší pH.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Kyselina močová je spojena s hyperurikemií a s pH pod 6,2. Kompaktní koncentricky laminované kameny se vyskytují při stáze a intermitentní hyperurikurii. U kamenů s volnější strukturou a s příměsí KMD je častější stálá hyperurikurie a kyselejší pH.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E