OSN-SAbstraktOSN-E

Karbonátapatit obsahuje proměnlivé množství skupiny CO3. Analytika skupiny apatitu není exaktní. Někteři autoři zahrnují všechny členy apatitové skupiny do pojmu apatit. Tento způsob je použit i v popisné části této kapitoly, protože mezi nimi nejsou morfologické rozdíly. Vyčlenění karbonátapatitu je dáno citlivostí analytické metody na CO3. Z terapeutického hlediska nelze říci, že přítomnost skupiny CO3 je průkazem infekčního původu kamene. Postoj k této analyticky složité skupině močových konkrementů není dosud jednotný.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CARAPAT

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Četnost výskytu skupiny apatitu (apatit = RTG spektrum bez detekce píku CO3, karbonátapatit = s detekcí CO3) udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):

 

Složení konkrementu . . . . . . . . . . .  výskyt /%/

 

Whewellit/weddellit/apatit . . . . . . . . . . .  8,6

Weddellit/apatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7,5

Struvit/karbonátapatit . . . . . . . . . . . . . .    4,7

Whewellit/weddellit/karbonátapatit . . . .  2,5

Whewellit/karbonátapatit . . . . . . . . . . . .  1,8

Whewellit/apatit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,3

Weddellit/karbonátapatit . . . . . . . . . . . .  1,2

Karbonátapatit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,1

Nejčastější typy apatitových kamenů

 

Strukturní typy konkrementů

 

I.Porézní, měkké a drobivé kameny křídovitého vzhledu. Barva bývá bílá, šedá až hnědá. Na lomu mají jemnozrnnou, víceméně koncentricky uspořádanou strukturu.

 

Variety

a) příměs krystalů weddellitu

b) příměs krystalů struvitu

 

Etiologicky jsou spojovány s hyperparathyreoidismem, močovou infekcí a renální tubulární acidózou.

 

II. Kulovité, někdy mnohočetné kaménky, případně nepravidelného tvaru až odlitkového typu. Povrch je hladký nebo jemně hrbolatý s mastným nebo perleťovým leskem. Mají různé odstíny béžové a jsou tvrdé a houževnaté. Na lomu jsou tvořeny velmi jemnými koncentrickými vrstvami apatitu. Ty mohou být proloženy jemným průsvitným proteinem a vykazovat slupkovitou odlučnost. Mají jedno krystalizační jádro nebo jsou multilokulární.

 

Varieta

Mezivrstvy jemnozrnného whewellitu.

 

Statisticky nejčastější etiologií je renální tubulární acidóza, stejné kameny jsou také prostatického původu.

 

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Výskyt karbonátapatitu v močovém sedimentu je běžný u infekčních močí, u zdravých lidí se vyskytuje v postprandiálních vzorcích moče asi ve 4 %. Vznik konkrementů provází tyto litogenní faktory: hyperkalciurie, renální tubulárná acidoza, infekce močového traktu (není nezbytná), hyperfosfaturie, imobilizace, pH je větší než 6,1; běžně nad 7.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

Mikroskopicky se apatit vyskytuje ve třech strukturních typech. 1. pseudoamorfní izotropní 2. lamelární forma s výraznými interferenčními barvami 3. čočková forma tvořená kulovitými agregáty kryptokrystalických částic s patrným maltézským křížem.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E