Označení číselníku (souboru) v DS

ODBORN

Název číselníku (souboru) v DS

ODBORN - Smluvní odbornosti pracovišť (VZP)

Menu v  v programu ČLP

 

Označení v  menu v programu ČLP

 

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku ODBORN

Obsah číselníku

 

Poznámka

 

 

Popis: