*nrh:nrhh – národní registr hospitalizovaných - hlavička

Hlavičková věta hlášení hospitalizace.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hobd

a

6

1

vykazované období  ukončení hospitalizace

šestimístný číselný údaj ve tvaru RRRRMM

 

 

hico

a

8

1

IČ - identifikační číslo zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #

poznámky:

ZdravotnickeZarizeni, položka ICO

 

hpcz

a

3

1

PČZ - pořadové číslo zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #

poznámky:

ZdravotnickeZarizeni, položka PCZ

 

hodd

a

5

1

oddělení

[Oddeleni]

[Pracoviste]

pokyny:

1-2. místo: ODDEL

3. místo:  0-9

4-5. místo: PRACOV

 

hpoch

a

-4

1

počet vět typu Identifikace („H“) za oddělení

číslo

 

 

hpocv

a

-6

1

počet vět typu Výkony („V“) za oddělení

číslo

 

 

nrhi

e

 

+

hlášení hosp. - identifikace

 

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrh: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrh: označuje národní registr hospitalizovaných