Číselník TypOnemocneniVTehotenstvi

Označení číselníkuTypOnemocneniVTehotenstvi
Název souboruTypOnemocneniVTehotenstvi.xml
Struktura číselníku
Obsah číselníku
Popis:
Číselník použitý v NRVV