Struktura číselníku - ciselnikDgProKontroluLpzVetaType

PoložkaPopisTypPovinná
kodchar 4Ano
nazchar 255
znakchar 1
dgzaklchar 4
pohlavchar 1
vekodchar 2
vekdochar 2
dusled_pchar 1
dusled_vchar 1
vyskytchar 1
nejasnachar 1
skupla8char 1
plati_oddate
plati_dodate