Použití (dokumenty, texty) (technický popis)

 

 

Dialog pro práci se seznamem dokumentů (repetitorií), v jejichž textu se vyskytuje odkaz na aktuální dokument (repetitorium). Dialog se vyvolá tlačítkem "Použití" v záložce Detail dialogů pro práci s dokumenty SLP a s repetitorii.

 

Poznámka:

Pokud se v následujícím textu bude mluvit o dokumentech, jsou míněny společně dokumenty i repetitoria.

 

 

Vytváření seznamu dokumentů je komentováno hláškou.

 

Pokud není v textu žádného dokumentu použit odkaz na aktuální dokument, objeví se hláška

 

 

a práce s odkazy na aktuální dokument bude ukončena.

 

Po vytvoření seznamu se objeví dialog pro práci se seznamem dokumentů v jejichž textu se vyskytuje odkaz na aktuální dokument.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Výběr - tlačítko pro vybrání aktuálního dokumentu ze seznamu. Po vybrání bude zobrazen dialog pro výběr způsobu zobrazení dokumentu.

 

 

pomocí kterého lze zvolit, zda chcete dokument prohlížet pomocí prohlížeče Internet Explorer (možnost Prohlížení), nebo s ním pracovat pomocí Wordu (možnost Word). Text lokálního dokumentu můžete prohlížet i editovat, národní dokument můžete pouze prohlížet.

Po ukončení práce s vybraným dokumentem bude dialog "Seznam odkazů na aktuální dokument" ukončen.

 

Zpět - ukončení práce se seznamem odkazů na aktuální dokument.