Odkazy (dokumenty, texty) (technický popis)

 

 

Dialog pro práci se seznamem dokumentů (repetitorií), na které se v textu aktuálního dokumentu (repetitoria) vyskytuje odkaz. Dialog se vyvolá tlačítkem "Odkazy" v záložce Detail dialogů pro práci s dokumenty SLP a s repetitorii.

 

Poznámka:

Pokud se v následujícím textu bude mluvit o dokumentech, jsou míněny společně dokumenty i repetitoria.

 

 

Pokud není v textu aktuálního dokumentu odkaz na žádný dokument, objeví se hláška

 

 

a práce se seznamem odkazy v aktuálním dokumentu bude ukončena.

 

Po vytvoření seznamu se objeví dialog pro práci se seznamem dokumentů, na které se vyskytuje odkaz v textu aktuálního dokumentu.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Výmaz odk. - výmaz odkazu z textu dokumentu. Místo vymazaného odkazu zůstane v dokumentu jen text odkazu.

 

Poznámka:

Výmaz odkazu je technická pomůcka. Občas se stane, že při manipulaci s dokumentem zůstane v dokumentu odkaz, který je nepřístupný (např. znakový řetězec, který tvoří odkaz, je prázdný). Potom nelze standardními prostředky Wordu odkaz z dokumentu odstranit (a díky tomu není možné odkazovaný dokument vymazat). Pomocí tlačítka "Výmaz odkazu" lze odstranit i takový "nestandardní" odkaz a následně např. vymazat odkazovaný dokument.

 

Výběr - tlačítko pro vybrání aktuálního dokumentu ze seznamu. Po vybrání bude zobrazen dialog pro výběr způsobu zobrazení dokumentu.

 

 

pomocí kterého lze zvolit, zda chcete dokument prohlížet pomocí prohlížeče Internet Explorer (možnost Prohlížení), nebo s ním pracovat pomocí Wordu (možnost Word). Text lokálního dokumentu můžete prohlížet i editovat, národní dokument můžete pouze prohlížet. Pomocí volby "zobrazit připojený externí dokument" můžete zobrazit externí dokument, který je připojený k vybranému dokumentu (viz "Jméno souboru" v definici dokumentu)

 

Po ukončení práce s vybraným dokumentem bude dialog "Výběr odkazu " ukončen.

 

Zpět - ukončení práce se seznamem odkazů aktuálního dokumentu.