Definice formulářů pro položky LČLP

 

Technický popis

 

Obsah formuláře (D)

 

Viz též podrobný návod k přípravě a údržbě papírové a hypertextové LP:

LP - příprava - postup, návod, příklad

 

 

 

Pomocí nástroje pro definici formulářů si může uživatel připravit formuláře (tabulky) pro různé množiny položek LČLP a může je pak využívat při přípravě papírových i hypertextových sestav. Zde uvedený dialog slouží k založení formuláře, jeho obsah je následně vytvářen pomocí funkce "obsah formuláře".

 

Dialogové položky

 

Název

Název, pod kterým bude s formulářem pracovat uživatel.

Tento název je zadáván v položkách "Formulář Z/S" v dialogu "Lokální číselník" při práci s LČLP, dále je zadáván v dialozích pro výběr formuláře v "Definici sestav pro položky LČLP" v menu "Dokumenty a texty".

Lze pracovat s formuláři národními i lokálními, národní však jsou nejčastěji používané pouze jako vzorové.

Výjimečné postavení má národní "prázdný formulář" (nemá vyplněné jméno), díky němuž je umožněno nevyplnění výše uváděných dialogových položek pro zadávání odkazů na formulář.

 

Typ

Formulář vytvořen na národní nebo lokální úrovni.

Běžně se pracuje s lokálními, národní slouží jako příklady a vzory.

 

Osnova

Výčet typů osnov, jejichž body budou nabízeny při definici obsahu formuláře LP.

Pokud není výčet vyplněn, nejsou body osnov zařazené do nabídky "datové pole" při tvorbě "obsahu formuláře". Běžně se odkazuje na SOPV nebo původní SOPA.

 

 

Volba pro vynechávání prázdných nadpisových řádků

Při zpracování seznamu položek do RTF nebo hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem.

V případě zaškrtnutí bude umožněna specifikace vztahů mezi textovými (nadpisovými) řádky a mezi datovými poli a v případě, že bude datové pole prázdné, nebude v konkrétním vytvářeném seznamu (v realizované tabulce formuláře) uváděn nadpis (příslušný textový řádek). 

 

Volba pro odstránkování před zpracováním každé další položky LČLP

Při zpracování seznamu položek do RTF odstránkovávat před zpracováním každé položky LČLP.

V seznamu bude každá "tabulka" pro každou z položek na samostatné stránce. Týká se pouze seznamů RTF, ne hypertextů.

 

Popis

Podrobný popis sloužící pouze uživateli.

 

Obsah formuláře

Tlačítko pro přechod do vlastního nástroje pro definici obsahu formuláře.

 

Uložení

Tlačítko pro okamžité uložení zadaných nebo modifikovaných údajů

 

Přidání

Tlačítko pro přidání (vytvoření) nového formuláře pro položky LČLP.

 

Výmaz

Tlačítko pro výmaz tohoto formuláře (včetně obsahu formuláře).

Pozor, mohou se takto poškodit vazby z míst, kde byl formulář použit! Volte s rozvahou!!!

 

Návrat

Tlačítko pro ukončení dialogu a návrat do hlavního menu.