Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

 

Technický popis

 

 

Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky se programu SLP se přímo nepoužívají. Slouží pro komunikaci pomocí datového standardu MZ ČR.

 

 

Seznam externích číselníků DS pro laboratorní nálezové bloky:

- Typ zadání datumu a času události (v nálezu)

- Stav výsledku (v nálezu)

- Příznak hodnoty kvantity

- Urgentnost informace (v nálezu)

- Urgentnost zpracování  (v nálezu)

- Typ sdělení výsledku (v nálezu)

- Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu)

- Indikace opravného sdělení (v nálezu)

- Volba interpretační škály - typ

- Volba interpretační škály - atribut

- Stav zpracování mikrobiologického materiálu

- Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu)

- Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu)

- Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu)

- Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu)

- Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu)

- Kódování barev (v obrazovém nálezu) (nyní nevyužíváno)

- Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) (nyní  nevyužíváno)

 

 

Jednotlivé číselníky najdete v

menu Číselníky" -> "Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky"