Technická pomoc

 

 

Problémy s instalací systému, upgrade systému a další problémy technického typu konzultujte s:
RNDr. Luděk Straka, V Zahrádkách 274, 252 45 Zvole, tel. 602 736 807.

 

Záležitosti administrativní (objednávky, faktury) řeší:
paní Ivana Siebertová, SEKK, P.O. Box B35, 530 02 Pardubice, tel. 466 530 230.

 

Ostatní záležitosti administrativního a organizačního typu řeší:
paní Jana Sedláková, OKBH, Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Vančurova 1548, 272 59 Kladno, tel. 312 606 330.

 

S ostatními záležitostmi se obracejte na správce systému SLP a NČLP:
Ing. Miroslav Zámečník a prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., PLM, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč.