Dialogy - hot keys

 

Dialogové obrazovky programu SLP lze ovládat pomocí myši. Některé funkce lze zároveň aktivovat též pomocí klávesových zkratek.

 

 

 

Pomocí klávesových zkratek lze přejít z jedné záložky na druhou (např. ze záložky "Lokální číselník" na záložku "Seznam") a aktivovat tlačítka v tlačítkových řádcích ve spodní části obrazovek, případně záložek obrazovek.

 

Klávesové zkratky se aktivují pomocí kombinace "levý Alt + písmeno (stiskneme levé tlačítko Alt a k tomu současně stiskneme klávesu odpovídající podtrženému písmenu). Lze je použít pro záložky obrazovek, které mají v titulku nějaké podtržené písmeno (např. záložku "Seznam" lze aktivovat pomocí kombinace levý Alt + S). Stejně lze použít klávesové zkratky k aktivování těch tlačítek v aktivní záložce obrazovky, v jejichž popisu je nějaké podtržené písmeno (např. dialog pro třídění lze vyvolat pomocí kombinace levý Alt + T).

 

Klávesou Esc lze uzavřít dialogovou obrazovku. Pokud došlo od posledního uložení ke změně nějaké datové položky v obrazovce, objeví se nejprve dotaz, zda chcete před uzavřením dialogové obrazovky data uložit.