Jednoduchý číselník NRC

 

KOD

Kód položky (char, délka se liší u každého číselníku)

NAZ

Název položky (char, délka se liší u každého číselníku)

 

Poznámka:

Číselníky AGODB a KRITPOL neobsahují pole NAZ

 

Seznam jednoduchých číselníků NRC s délkami položek KOD, NAZ:

AGODB - 14, -

DRGGRP - 5, 200

DRUHNS - 2, 120

DRUHUCTU - 2, 120

CHYBY - 4, 120

KORINFO - 14, 120

KORVYJ - 4, 120

KRITPOL - 5, -