Označení číselníku (souboru) v DS

_NRCVER

Název číselníku (souboru) v DS

Verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC.

Menu v  v programu ČLP

-

Označení v  menu v programu ČLP

-

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku _xxxxVER

Obsah číselníku

-

Poznámka

konstruuje se automaticky při generování souborů

 

Poznámka:

V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast NRC.