Zpracování seznamu názvů dokumentů do HTML souboru (technický popis)

 

Viz též:

            Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro zpracování seznamu názvů dokumentů do HTML souboru (HTML dokumentu). HTML Dokument je vytvořen v podadresáři adresáře TEXTY programu SLP. Vytvořený seznam obsahuje pro každý dokument jeho číslo, verzi, kód nebo název dokumentu (dle volby) a datum odkdy dokument platí. Dokument je formátován pomocí tabulky se skrytou mřížkou a je orientován na šířku.

 

Poznámka:

Dokument typu HTML je textový textový  dokument, který lze editovat běžným textovým editorem, například Wordem.

 

 

Tisknout - výběr, zda má seznam obashovat kódy nebo názvy dokumentů

 

Třídění - výběr třídění dokumentů v seznamu

Možné hodnoty jsou:

• Typ 1/2, kód dokumentu - ve vytvořeném seznamu budou názvy dokumentů setříděny nejprve po skupinách a v rámci každé skupiny pak podle typu 1/2 dokumentu a kódu dokumentu

• Kód dokumentu - ve vytvořeném seznamu budou názvy dokumentů setříděny nejprve po skupinách a v rámci každé skupiny pak podle kódu dokumentu

 

Filtrování - omezení dokumentů, které jsou předmětem zpracování

Možné hodnoty jsou:

• Aktuální dokumenty - ze zpracování budou vyloučeny dokumenty, které nejsou schválené a aktuální

• Zkontrolované, nebo aktuální - ze zpracování budou vyloučeny dokumenty, rozpracované, dokončené a schválené neaktuální

• neaktuální - zpracovány budou pouze dokumenty, které jsou schválené a neaktuální

 

Soubor - výsledný soubor (HTML dokument) bude uložen pod zadaným jménem v adresáři TEXTY programu SLP. Pole slouží k zadání jména HTML dokumentu. Příponu "HTM" doplní systém. Délka jména souboru je omezena na 8 znaků. Pro minimalizaci problémů při tisku dokumentů je vhodné volit jméno souboru, které odpovídá konvencím pro jméno souboru, které platily v operačním systému MS-DOS, tj. jméno souboru by mělo mít délku nejvýš 8 znaků, nemělo by obsahovat znaky s diakritikou a mělo by být tvořeno pouze písmeny a číslicemi.

 

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

OK - tlačítko pro zahájení zpracování seznamu dokumentů do HTML souboru. Průběh zpracování je komentován. Po skončení zpracování je vypsána hláška

 

 

která informuje o tom, kde je výsledný HTML dokument uložen.

 

Ukázka vytvořeného seznamu (sloupce seznamu byly zúženy):

Seznam názvů aktuálních dokumentů

Standardní operační postup

 

 

 

 

 

01

ALT (Olympus)

16.12.2005

 

01

AMS v séru

29.01.2001

 

01

Cl v séru

29.01.2001

 

01

K v séru

29.01.2001

 

01

Na v séru

29.01.2001

 

01

Urea (Olympus)

20.04.2004

Texty k LČLP

 

 

 

 

 

01

Urea - test pro výuku

20.04.2004

 

 

 

 

 

Storno - ukončení dialogu pro zpracování seznamu názvů dokumentů do HTML bez vytvoření HTML souboru.