Seznam číselníků datového standardu, verze 4

Kód číselníkuNázev číselníku
_DSVERVerze vygenerovaných souborů - oblast DS
_LCLPVERVerze vygenerovaných souborů - oblast LCLP
_LPVERVerze vygenerovaných souborů - oblast LP
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů - oblast NCLP
_NRCVERVerze vygenerovaných souborů - oblast NRC
_UZISVERVerze vygenerovaných souborů - oblast UZIS
AGODBAgregované odbornosti
AGODBODBPřiřazení agreg. odborností ke smluvním odbornostem VZP
ANESTEAnesteziologické výkony
CISZARČíselník zařízení
CZEMČíselník zemí
DGLPZČíselník diagnóz
DOPHOSPDoporučení hospitalizace (VZP)
DRGSkupiny IR-DRG
DRGGRPDRG skupiny
DROPERDruh operace
DRUH_KUDruh klinické události
DRUHNSDruh nákladového střediska
DRUHUCTUDruh účtu
DUPRIJDůvod přijetí k hospitalizaci
DUPRPHPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti
HOSCHYChyby v přijatém souboru nrh
HOSPRVPro základní dg hospitalizován poprvé v životě
CHYBYČíselník chyb detekovaných NRC
JEDNOTKADoba - jednotka
KORINFOInformace přenášená korekcemi
KORVYJVýjimky v korekcích
KRITPOLRozhodné výkony grouperu
KU_LOKALKlinické události - lokalita
KU_MODALKlinické události - modalita
KZAMKlasifikace zaměstnání (jednomístný číselník ÚZIS)
LCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek (lokální)
LCLPLPZInformace z laboratorní příručky
LCLPPOLLokální číselník laboratorních položek
LCLPSKALInterpretační škály k položkám (lokální škály)
LCLPSKUPČíselník skupin
LCLPSLABČíselník smluvních laboratoří
LCLPTLGČíselník typů lokálních gescí
LCLPVAZBVazby mezi položkami LČLP
LGCESNČíselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu)
LGKBNKódování barev (v obrazovém nálezu)
LKKOLIZEKolize
LMHCNHodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu)
LMHPUVNHodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikr. nal.)
LMIDVANInformace o dalším vyšetření agens (v mikr. nálezu)
LMIPANIndikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu)
LMPHKNPříznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu)
LMSZMMNStav zpracování mikrobiologického materiálu
LOCKOLKód očkovací látky
LOCTOTyp očkování
LODODůvodu objednávky (v objednávce)
LOHPOLHlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce)
LOHPVLHlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce)
LOPPPPotvrzení přijetí požadavků (v objednávce)
LOTDVTyp dodání vzorků (v objednávce)
LOTOZTyp označení zkumavky (v objednávce)
LOTPLIPTyp položky pro blok “LIP” (v objednávce)
LOTPLOPTyp položky pro blok “LOP” (v objednávce)
LOTZDCUTyp zadání datumu a času události (v objednávce)
LOUPUrgentnost požadavků (v objednávce)
LOZDFVECZpůsob dodání formalizovaných vyšetření el. cestou
LOZDGZpůsob dodání grafů (v objednávce)
LOZDKZpůsob dodání komentářů (v objednávce)
LOZDNZpůsob dodání nadpisů (v objednávce)
LOZDSZpůsob dodání škál (v objednávce)
LOZDSECZpůsob dodání sestav elektronickou cestou (v objedn.)
LOZDVZpůsob dodání výsledků (v objednávce)
LOZDVEZpůsob sdělení extrémních výsledků
LOZRKZpůsob řešení kolizí (v objednávce)
LOZTSJsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály
LPZCHYChyby v přijatém souboru nrz
LUKSAB0Krevní skupiny z číselníku MTV (odvozeno z MTV)
LVIOSNIndikace opravného sdělení (v nálezu)
LVIVFVNIndikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu)
LVPHKNPříznak hodnoty kvantity
LVSVNStav výsledku (v nálezu)
LVTSVNTyp sdělení výsledku (v nálezu)
LVTZDCUNTyp zadání datumu a času události (v nálezu)
LVUINUrgentnost informace (v nálezu)
LVUZNUrgentnost zpracování (v nálezu)
LVVISAVolba interpretační škály - atribut
LVVISTVolba interpretační škály - typ
LZSOZSpecifikace obsahu zprávy
LZSZZStav zpracování zprávy
LZTOZVTyp obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku
LZTZOVTyp žádosti o zprávu
M5DG9Číselník č. 9 pro 5. místo dg dopravní nehody, jiné v
MISTOUDAMísto události
MKN10_5Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (pětimístná)
MPPLAB*
MPPMETOD*
NAHRADYNáhrady za zdravotní péči
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zprac. položek (připravuje se)
NCLPDRVLČíselník druhů veličin
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály
NCLPFHČíselník formátů hodnot
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí
NCLPJEDNČíselník jednotek
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů
NCLPKOMPČíselník komponent
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb
NCLPMATČíselník materiálů
NCLPMTVČíselník matic MTV
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti položky
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek - redukovaný
NCLPPROCČíselník procedur
NCLPRCVUČíselník časových jednotek (pro “škály” i pro "vazby")
NCLPSKALInterpretační škály k položkám
NCLPSKUPČíselník skupin položek
NCLPSPČíselník specifikací procedur
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni
NCLPSYSTČíselník systémů
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků
NCLPTDSTyp diety pro škály
NCLPTKČíselník tříd komponent
NCLPTNGČíselník typů národních gescí
NCLPTOSTyp odběru pro škály
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál
NCLPVAZBVazby mezi položkami NČLP (národní)
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření
NCMPSPMSpecifikace mikrobiolog. materiálů (součást čís. syst.)
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii (součást čís. syst.)
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů
NEMNAKNemocniční nákaza
OBCANStátní občanství
OBCEObce
ODDELČíselník oddělení
PODAPEPotřeba další zdravotnické péče po propuštění
POOPKOPooperační komplikace
PRACOVČíselník pracovišť
PRIJPřijetí pacienta k hospitalizaci
REOPERReoperace
ROSTAVStav
STAMETOD*
STATRIDY*
TAB_KFKód firmy
TAB_TATyp adresy
TAB_TOTyp odesílajícího místa
TYP_ANAMČíselník typů anamnéz
TYP_KUTyp klinické události
TYPUMRTITyp úmrtí
UKHOSPkončení nebo pokračování hospitalizace
UMRTIKDEKde nastalo úmrtí
V_DSVerze DS (oficiálně vydané verze DS)
V_NCLPVerze NČLP
V_NRCVerze číselníků NRC
V_NZISVerze číselníků NZIS
VAHYVáhy DRG skupin
ZDRPOJČíselník zdravotních pojišťoven (VZP)
ZRODSTAVRodinný stav pro LPZ
ZUJLPZZákladní územní jednotky pro LPZ
ZVZDELVzdělání pro LPZ_DSVER - Verze vygenerovaných souborů - oblast DS

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
JM_PROGJméno programu, kterým byl soubor generovánchar -8Ano
LIC_CLicenční číslo uživatele programu SLP/ČLPchar -10
VER_PROGČíslo verze použitého programuchar -8
VER_NCLPČíslo verze generovaného NČLPchar -8Ano1
DAT_GENDatum generovánídateAno
CAS_GENČas generování - začátek akcetimeAno
KOD_CESKódování češtinychar -6Ano
XSDKompletní název XSD pro číselníky z oblasti DSchar -70


_LCLPVER - Verze vygenerovaných souborů - oblast LCLP

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
JM_PROGJméno programu, kterým byl soubor generovánchar -8Ano
LIC_CLicenční číslo uživatele programu SLP/ČLPchar -10
VER_PROGČíslo verze použitého programuchar -8
VER_NCLPČíslo verze generovaného NČLPchar -8Ano1
DAT_GENDatum generovánídateAno
CAS_GENČas generování - začátek akcetimeAno
KOD_CESKódování češtinychar -6Ano
XSDKompletní název XSD pro číselníky z oblasti LCLPchar -70


_LPVER - Verze vygenerovaných souborů - oblast LP

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
JM_PROGJméno programu, kterým byl soubor generovánchar -8Ano
LIC_CLicenční číslo uživatele programu SLP/ČLPchar -10
VER_PROGČíslo verze použitého programuchar -8
VER_NCLPČíslo verze generovaného NČLPchar -8Ano1
DAT_GENDatum generovánídateAno
CAS_GENČas generování - začátek akcetimeAno
KOD_CESKódování češtinychar -6Ano
XSDKompletní název XSD pro číselníky z oblasti LPchar -70


_NCLPVER - Verze vygenerovaných souborů - oblast NCLP

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
JM_PROGJméno programu, kterým byl soubor generovánchar -8Ano
LIC_CLicenční číslo uživatele programu SLP/ČLPchar -10
VER_PROGČíslo verze použitého programuchar -8
VER_NCLPČíslo verze generovaného NČLPchar -8Ano1
DAT_GENDatum generovánídateAno
CAS_GENČas generování - začátek akcetimeAno
KOD_CESKódování češtinychar -6Ano
XSDKompletní název XSD pro číselníky z oblasti NCLPchar -70


_NRCVER - Verze vygenerovaných souborů - oblast NRC

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
JM_PROGJméno programu, kterým byl soubor generovánchar -8Ano
LIC_CLicenční číslo uživatele programu SLP/ČLPchar -10
VER_PROGČíslo verze použitého programuchar -8
VER_NCLPČíslo verze generovaného NČLPchar -8Ano1
DAT_GENDatum generovánídateAno
CAS_GENČas generování - začátek akcetimeAno
KOD_CESKódování češtinychar -6Ano
XSDKompletní název XSD pro číselníky z oblasti NRCchar -70


_UZISVER - Verze vygenerovaných souborů - oblast UZIS

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
JM_PROGJméno programu, kterým byl soubor generovánchar -8Ano
LIC_CLicenční číslo uživatele programu SLP/ČLPchar -10
VER_PROGČíslo verze použitého programuchar -8
VER_NCLPČíslo verze generovaného NČLPchar -8Ano1
DAT_GENDatum generovánídateAno
CAS_GENČas generování - začátek akcetimeAno
KOD_CESKódování češtinychar -6Ano
XSDKompletní název XSD pro číselníky z oblasti UZISchar -70


AGODB - Agregované odbornosti

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód agregované odbornostichar -14Ano1


AGODBODB - Přiřazení agreg. odborností ke smluvním odbornostem VZP

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
AGREGODBKód agregované odbornostichar -14Ano1
ODBOdbornost dle číselníku Smluvní odbornosti (VZP)char -3


ANESTE - Anesteziologické výkony

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód výkonu dle číselníku Výkony (VZP)char -5Ano1
CASČas narkózy v minutáchint


CISZAR - Číselník zařízení

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
ICOPCZKlíčchar -11Ano1
ICOIdentifikační číslo organizacechar -8
PCZPořadové číslo zařízení v rámci IČOchar -3
KRAJNKraj adresy zařízení (od r. 2000)char -2
OKRESNOkres adresy zařízení (od r. 2000)char -1
DRZARKód druhu zařízeníchar -3
REZORTRezortchar -4
ZUJEDNČíslo obcechar -6
NAZNázev organizacechar -50
ZKNAZZkrácený název organizacechar -30
ULICEUlicechar -40
CISDOMČíslo domovní (popisné)char -4
CISORIČíslo orientační (pokud se v obci vyskytuje)char -4
PSCPoštovní směrovací číslochar -5
NAZOBNázev obcechar -40
ZRIZZřizovatelchar -1
TYPORGForma hospodařeníchar -2
ORPKód obce s rozšířenou působnostíchar -4
POUPořadí obce s pověřeným úřadem v rámci obce s rozšířenou působnostíchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


CZEM - Číselník zemí

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód zeměchar -3Ano1
A2Dvoumístný alfabetický kódchar -2
A3Trojmístný alfabetický kódchar -3
CNAZEVPLPlný český názevchar -55
CNAZEVZKZkrácený český názevchar -45
ANAZEVPLPlný anglický názevchar -56
ANAZEVZKZkrácený anglický názevchar -45
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


DGLPZ - Číselník diagnóz

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód diagnózychar -4Ano1
NAZNázev diagnózychar -115
ZNAKZnak pro označení druhu diagnózy (+*-)char -1
DGZAKLZákladní diagnóza v případě*dgchar -4
POHLAVPohlaví -1=muž, 2= ženachar -1
VEKODSpodní hranice věkuchar -2
VEKDOHorní hranice věkuchar -2
DUSLED_PDůslednost pohlaví - 1= striktní, 2= pravděpodobnáchar -1
DUSLED_VDůslednost věku - 1=striktní, 2=pravděpodobnáchar -1
VYSKYTŘídce se vyskytující dg = 1char -1
NEJASNANejasná dg - 1= triviální, 2= nepřesně určená dgchar -1
SKUPLA8Označení 4 místné dg - 1=čtyřmístná dg, 0= třímístná dgchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


DOPHOSP - Doporučení hospitalizace L_ZAVVZPP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -60
ZNAZZkrácený název položkychar -22
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


DRG - Skupiny IR-DRG

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód skupiny IR-DRGchar -5Ano1
NAZNázev skupiny IR-DRGchar -130
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


DRGGRP - DRG skupiny

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód DRG skupinychar -5Ano1
NAZNázev DRG skupinychar -200


DROPER - Druh operace

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -11
SKUPLA1Platnost položky pro OPEchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


DRUH_KU - Druh klinické události

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


DRUHNS - Druh nákladového střediska

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód druhu NSchar -2Ano1
NAZPopis druhu NSchar -120


DRUHUCTU - Druh účtu

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód druhu účtuchar -2Ano1
NAZPopis druhu účtuchar -120


DUPRIJ - Důvod přijetí k hospitalizaci

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -14
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


DUPRP - HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


HOSCHY - Chyby v přijatém souboru nrh

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód chybychar -3Ano1
NAZPopis chybychar -254
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


HOSPRV - Pro základní dg hospitalizován poprvé v životě

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -10
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


CHYBY - Číselník chyb detekovaných NRC

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód chybychar -4Ano1
NAZPopis chybychar -120


JEDNOTKA - Doba - jednotka

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKódchar -1Ano1
NAZNázevchar -10
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


KORINFO - Informace přenášená korekcemi

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód informacechar -14Ano1
NAZPopis informacechar -120


KORVYJ - Výjimky v korekcích

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód výjimkychar -4Ano1
NAZPopis výjimkychar -120


KRITPOL - Rozhodné výkony grouperu

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód výkonu dle číselníku výkony (VZP)char -5Ano1


KU_LOKAL - Klinické události - lokalita

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


KU_MODAL - Klinické události - modalita

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


KZAM - Klasifikace zaměstnání L_ZAVjednomístný číselník ÚZISP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODHlavní třída zaměstnáníchar -1Ano1
NAZNázev zaměstnáníchar -91
ZNAZZkrácený název zaměstnáníchar -22
SKUPLA1Platnost pro POTchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


LCLPAZP - Číselník algoritmů pro zpracování položek L_ZAVlokálníP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LCLPLPZ - Informace z laboratorní příručky

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč odpovídající položky NČLPchar -5Ano1
KODLOKLokální kód odpovídající položky LČLPchar -26
KLICMATLLokální klíč odpovídacího materiálu pro laboratořchar -8
NMATLLokální název odpovídacího materiálu pro laboratořchar -32
KLICONPLLokální klíč odpovídající odběrové nádobky a přípravkuchar -8
NONPLLokální název odpovídající odběrové nádobky a přípravkuchar -32
ODB_MNOdebrané množstvíchar -8
ODB_JKJednotka k odebranému množstvíchar -2
ANAL_MNMnožství pro analýzuchar -8
ANAL_JKJednotka k množství pro analýzuchar -2
INTOZMaximální čas od získání do zpracování - hodnotachar -4
INTOZJKMaximální čas od získání do zpracování - rozměr časového údajechar -4
TEMPOZMaximální čas od získání do zpracování - při doporučené teplotě st. Celsiachar -8
ODBPOZNPokyny k odběru vzorkuchar -250
DOSRDostupnost rutinní - plným textemchar -55
ODEZROdezva rutinní - plným textemchar -55
PRIJEMRPříjem rutinní - plným textemchar -55
DOSSDostupnost statimová - plným textemchar -55
ODEZSOdezva statimová - plným textemchar -55
PRIJEMSPříjem statimový - plným textemchar -55
DOSTPOZNPoznámka k dostupnosti a odezvěchar -150


LCLPPOL - Lokální číselník laboratorních položek

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč odpovídající položky NČLPchar -5Ano1
KODSKPNárodní kód odpovídající položky NČLPchar -26
KODLOKLokální kód odpovídající položky LČLPchar -26
ZKRLOKLokální zkratka (kód) odpovídající položky v LISchar -26
KLICSYSTKlíč odpovídajícího systému SYSTchar -8Ano
KODSYSTKód odpovídajícího systému SYSTchar -8
NSYSTLLokální název odpovídajícího systémuchar -32
KLICKOMPKlíč odpovídající komponenty KOMPchar -8Ano
KODKOMPKód odpovídající komponenty KOMPchar -8
NKOMPLLokální název odpovídající komponentychar -55
KLICDRVLKlíč odpovídajícího druhu veličiny DRVLchar -8Ano
KODDRVLKód odpovídajícího druhu veličiny DRVLchar -8
NDRVLLLokální název odpovídajícího druhu veličinychar -32
KLICPROCKlíč odpovídající procedury PROCchar -8Ano
KODPROCKód odpovídající procedury PROCchar -8
NPROCLLokální název odpovídající procedurychar -32
KLICSPKlíč odpovídající specifikaci lokálně použité procedurychar -8
KODSPKód odpovídající specifikaci lokálně použité procedurychar -8
TSPSpecifikace odpovídající procedury volným textemchar -55
KLICJEDNKlíč odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDNchar -8
NJEDNNázev odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDNchar -20
KLICJLKlíč odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) Jchar -8
NJLNázev odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) Jchar -20
PREPFAKPřepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokálníchar -16
NAZEVLP1Plný název položky lokální pro lab. příručkuchar -120
NAZEVLP2Upravený název položky lokální pro lab. příručku a nálezychar -90
N1LLokální název typu “SYST_KOMP”char -17
N2LLokální název typu “SYST_komponentachar -41
N3LLokální název typu “komponenta_SYST”char -64
N4LLokální název plný bez uvedení procedurychar -100
GESCELKlíč odpovídající lokální gesce nad položkou LČLPchar -1
TYPDIALLKlíč odpovídacího “lokálního” typu položky z hlediska dialoguchar -2
FORMRMLKlíč odpovídajícího “lokálního” formátu referenčních mezíchar -1
FORMHLKlíč odpovídacího “lokálního” formátu hodnotychar -2
SPNLSkupina pro nálezychar -8
KLICMATLKlíč odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratořchar -8
NMATLNázev odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratořchar -32
KLICAVLKlíč odpovídacího typu analytického vzorku pro laboratořchar -1
NAVLNázev odpovídacího typu “lokálního” analytického vzorku pro laboratořchar -32
KLICONPLKlíč odpovídající “lokální” odběrové nádobky a přípravkuchar -8
NONPLLokální název odpovídající odběrové nádobky a přípravkuchar -32
KODSKALOdkaz na kód odpovídající “lokální” škálychar -26
KLICSOPOdkaz na klíč odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP”char -5
NSOPNázev odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP”char -45
ALGZPRKlíč odpovídajícího algoritmu pro zpracování položkychar -8
MEZ_STANDMez stanovitelnosti dolníchar -8
MEZ_STANHMez stanovitelnosti horníchar -8
PLATI_ODPlatnost položky LČLP od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky LČLP do uvedeného datadate
DAT_ZMENDatum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “LČLP”date
STAVStav položky LČLPintAno
AKTUALAktuálnost položky LČLPintAno
PRISTUPPřístup k položce LČLPint
SMLABKlíč smluvní laboratořechar -8
DRUHOTNAPříznak, že se jedná o druhotnou položku LČLPchar -1


LCLPSKAL - Interpretační škály k položkám L_ZAVlokální škályP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč škály - jednoznačné označení záznamu v číselníku škálchar -8Ano1
KODSKALKód škálychar -26Ano
KODSKALLKód škály lokálníchar -26
SEXPohlavíchar -1
VEKDDolní věková hranice pro výběr škály ve dnechchar -5
VEKHHorní věková hranice pro výběr škály ve dnechchar -5
ODBTDDolní hranice denní doby odběru v hodináchchar -2
ODBTHHorní hranice denní doby odběru v hodináchchar -2
UDALKlíč události pro výběr škálychar -8
UDALJRozměr časového údaje pro položky UDALTD a UDALTHchar -1
UDALTDVzdálenost od vzniku události dolní v jednotkách UDALJchar -5
UDALTHVzdálenost od vzniku události horní v jednotkách UDALJchar -5
STAVTYPInformace o tom, proč není škála vypracovánachar -8
ODBERTyp odběru materiálu - pro výběr škálychar -8
DIETATyp diety - pro výběr škálychar -8
ALGSKALAlgoritmus pro výpočet škály nebo referenčních mezíchar -8
PCASSBIndikace, že má být škála přepočítána na čas sběruchar -2
PHMOTIndikace, že má být škála přepočítána na tělesnou hmotnostchar -1
PPLOCHIndikace, že má být škála přepočítána na tělesnou plochuchar -1
VAHA“Váha” škály pro upřednostnění výběru této škálychar -3
S11. bod interpretační škály - mez dolníchar -8
S22. bod interpretační škály - nízkéchar -8
S33. bod interpretační škály - sníženéchar -8
S44. bod interpretační škály - referenční mez dolníchar -8
S55. bod interpretační škály - referenční mez horníchar -8
S66. bod interpretační škály - zvýšenéchar -8
S77. bod interpretační škály - vysokéchar -8
S88. bod interpretační škály - mez horníchar -8
DRUHZDruh živočichachar -1
PLATI_ODPlatnost škály od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost škály do uvedeného datadate
DAT_ZMENDatum poslední aktualizace záznamu škálydate
STAVStav škályintAno
AKTUALAktuálnost záznamu škályintAno
NJLNázev odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”)char -20
PREPFAKPřepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokálníchar -16
LABLKód lokální laboratoře, pro níž je lokální škála vytvořenachar -1
FRMLSpecifický formát referenčních mezí vázaný k této škálechar -1
HODTEXTHodnota textová k událostichar -8
HODODHodnota číselná dolní k událostichar -8
HODDOHodnota číselná horní k událostichar -8


LCLPSKUP - Číselník skupin

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadíchar -6


LCLPSLAB - Číselník smluvních laboratoří

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
NAZEVNázev smluvní laboratořechar -50
ULICEAdresa smluvní laboratoře - ulicechar -30
MESTOAdresa smluvní laboratoře - městochar -30
PSCAdresa smluvní laboratoře - PSČchar -6
TELTelefonní čísla smluvní laboratořechar -50
MOBILTelefonní čísla smluvní laboratořechar -50
FAXFaxová čísla smluvní laboratořechar -50
MAILe-mailové adresy smluvní laboratořechar -50


LCLPTLG - Číselník typů lokálních gescí

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LCLPVAZB - Vazby mezi položkami LČLP

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč výchozí položky z číselníku LCLPPOL, z níž je realizována vazbachar -5Ano1
N90Plný název výchozí položkychar -120
KVALVO jaký druh vazby se jednáchar -2Ano3
KLICVKlíč vázané položky z číselníku LCLPPOL, na níž je realizována vazbachar -5Ano2
N90VPlný název vázané položkychar -120
TDIFMaximální časová diference pro výběr vázané položkychar -5
JTDIFČasová jednotka k položce TDIFchar -1
DAT_ZMENDatum poslední aktualizace záznamudate
STAVStav vazbyintAno
AKTUALAktuálnost vazbyintAno


LGCESN - Číselník extenzí souborů L_ZAVv obrazovém nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -3Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LGKBN - Kódování barev L_ZAVv obrazovém nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LKKOLIZE - Kolize

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -3Ano1
N55Název do sestavchar -55
N90Plný názevchar -90
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LMHCN - Hodnocení citlivosti L_ZAVv mikrobiologickém nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LMHPUVN - Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti L_ZAVv mikr. nal.P_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LMIDVAN - Informace o dalším vyšetření agens L_ZAVv mikr. nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LMIPAN - Indikace přítomnosti agens L_ZAVv mikrobiologickém nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LMPHKN - Příznak hodnoty kvantity L_ZAVv mikrobiologickém nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LMSZMMN - Stav zpracování mikrobiologického materiálu

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOCKOL - Kód očkovací látky

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOCTO - Typ očkování

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -4Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
AKTUALAktuálnostintAno
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LODO - Důvodu objednávky L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -2Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOHPOL - Hlášení o přijetí objednávky laboratoří L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOHPVL - Hlášení o přijetí vzorku laboratoří L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOPPP - Potvrzení přijetí požadavků L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOTDV - Typ dodání vzorků L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOTOZ - Typ označení zkumavky L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOTPLIP - Typ položky pro blok “LIP” L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOTPLOP - Typ položky pro blok “LOP” L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOTZDCU - Typ zadání datumu a času události L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOUP - Urgentnost požadavků L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDFVEC - Způsob dodání formalizovaných vyšetření el. cestou

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDG - Způsob dodání grafů L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDK - Způsob dodání komentářů L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDN - Způsob dodání nadpisů L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDS - Způsob dodání škál L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDSEC - Způsob dodání sestav elektronickou cestou L_ZAVv objedn.P_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDV - Způsob dodání výsledků L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZDVE - Způsob sdělení extrémních výsledků

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZRK - Způsob řešení kolizí L_ZAVv objednávceP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LOZTS - Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LPZCHY - Chyby v přijatém souboru nrz

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód chybychar -3Ano1
NAZPopis chybychar -250
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


LUKSAB0 - Krevní skupiny z číselníku MTV L_ZAVodvozeno z MTVP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVIOSN - Indikace opravného sdělení L_ZAVv nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVIVFVN - Indikace vazby na funkční vyšetření L_ZAVv nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVPHKN - Příznak hodnoty kvantity

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVSVN - Stav výsledku L_ZAVv nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVTSVN - Typ sdělení výsledku L_ZAVv nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVTZDCUN - Typ zadání datumu a času události L_ZAVv nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVUIN - Urgentnost informace L_ZAVv nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVUZN - Urgentnost zpracování L_ZAVv nálezuP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVVISA - Volba interpretační škály - atribut

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LVVIST - Volba interpretační škály - typ

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LZSOZ - Specifikace obsahu zprávy

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -2Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LZSZZ - Stav zpracování zprávy

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LZTOZV - Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


LZTZOV - Typ žádosti o zprávu

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


M5DG9 - Číselník č. 9 pro 5. místo dg dopravní nehody, jiné v

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -30
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


MISTOUDA - Místo události

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -50
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


MKN10_5 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí L_ZAVpětimístnáP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód dg.char -5Ano1
M5DGČlenění dg. na 5. místě (1-9)char -1
NAZZkrácený název dgchar -70
ZNAKZnak pro označení druhu dg. (+*-)char -1
DGZAKLZákladní dg. v případě *dgchar -4
PUMRTIPříčiny úmrtíchar -1
POHLAVNepřípustné pohlavíchar -1
POHLAV_TPřípustné pohlavíchar -1
VEKODNepřípustný věk od (RR)char -2
VEKDONepřípustný věk do (RR)char -2
TDGTřídy dgchar -3
SWHO1Skupina dg č. 1 WHOchar -3
SWHO2Skupina dg č. 2 WHOchar -2
SWHO3Skupina dg č. 3 WHO (nenaplněna)char -5
SWHO4Skupina dg č. 4 WHOchar -2
SWHO5Skupina dg č. 5 WHOchar -3
SNZISSkupiny dg pro NZISchar -2
SKUPLA1Dg nečleněné na 4. místěchar -1
SKUPLA2RTBCchar -1
SKUPLA3NORchar -1
SKUPLA4PHNchar -1
SKUPLA5VVchar -1
SKUPLA6PNchar -1
SKUPLA7MKN10 třímístnéchar -1
SKUPLA8MKN10 čtyřmístnéchar -1
SKUPLA9MKN10 pětimístnéchar -1
PREVODPřevod na dg MKN-9char -4
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


MPPLAB - HVEZDA

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


MPPMETOD - HVEZDA

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč položky v NČLPchar -5Ano1
C_METČíslo metody (lokální kód)char -3
N_METNázev metodychar -16
JEDNJednotkachar -12
P_DESMPočet desetinných míst (0-5)int
KLIC_SLKlíčové slovochar -4
PREDN_HPřednastavená hodnotachar -8
MATMateriálint
PREPPřepočet (N/O/D)char -1
SPL1Skupina pracovního listu (1. ze 3)int
SPL2Skupina pracovního listu (2. ze 3)int
SPL3Skupina pracovního listu (3. ze 3)int
B_VSTBlok vstupu (A/N)char -1
B_TISKBlok tisku (A/N)char -1
TXT_VYSTTextový výstup (A/N)char -1
C_SLOVČíslo slovníku s definovanými textyint
B_ARCHBlok archivu (A/N)char -1
B_EKONBlok ekonomiky (A/N)char -1
POUZE_DOCPouze dočasně (A/N)char -1
POUZE_CETPouze četnost (A/N)char -1
MODEL_VYPDefinice Delta-Check - model výpočtu (A-Abs., %-Rel.)char -1
DCCAS_JEDNDefinice Delta-Check - jednotka času (m, H, D, M, R)char -1
NEJST_NASTIce Delta-Check - nejstarší stanovení (v jednotkách času)decimal 5, 0
KPLUSKonstanty pro výpočet Delta-Check - K+decimal 5, 3
QPLUSKonstanty pro výpočet Delta-Check - Q+decimal 5, 3
KMINUSKonstanty pro výpočet Delta-Check - K-decimal 5, 3
QMINUSKonstanty pro výpočet Delta-Check - Q-decimal 5, 3
NVCAS_JEDNDefinice nadbytečných vyšetření - jednotka času (m, H, D, M, R)char -1
NEJBL_STANDefinice nadbytečných vyšetření - nejbližší stanovení (v jednotkách času)decimal 5, 0
KOLIKRATDefinice nadbytečných vyšetření - kolikrát (za jednotku času)decimal 5, 0
LABLaboratořchar -1


NAHRADY - Náhrady za zdravotní péči

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -30
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


NCLPAVIS - Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPAZ - Číselník typů položek z hlediska územní platnosti

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPAZP - Číselník algoritmů pro zprac. položek L_ZAVpřipravuje seP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPDRVL - Číselník druhů veličin

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
KODKód (hodnota)char -8
N24Název do nálezůchar -24
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
AKTUALAktuálnostintAno
KODLKód (hodnota) - lokálníchar -8
N32LNázev - lokálníchar -32
N55LPlný název - lokálníchar -55


NCLPDRZ - Číselník druhů živočichů pro škály

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPFH - Číselník formátů hodnot

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -2Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPFRM - Číselník formátů referenčních mezí

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPJEDN - Číselník jednotek

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
N20Název do nálezůchar -20
PORADILogické pořadí v seznamu (zatím není využíváno)char -6
N20LNázev - lokálníchar -20


NCLPJVP - Číselník jednotek věku pacientů

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPKOMP - Číselník komponent

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
KODKód (hodnota)char -8
N32Zkrácený názevchar -32
N55RNázev do sestavchar -55
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
AKTUALAktuálnostintAno
KODLKód (hodnota) - lokálníchar -8
N32LZkrácený název - lokálníchar -32
N55RLNázev do sestav - lokálníchar -55
N55LPlný název - lokálníchar -55
SYNON1LSynonymum 1 - lokálníchar -55
SYNON2LSynonymum 2 - lokálníchar -55
SYNON3LSynonymum 3 - lokálníchar -55
SYNON4LSynonymum 4 - lokálníchar -55
DRUHOTNAPříznak, že se jedná o druhotnou komponentuchar -1


NCLPKTV - Číselník kvalit vazeb

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -2Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPMAT - Číselník materiálů

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
KODKód (hodnota)char -8
N24Název do nálezůchar -24
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamu převzaté z číselníku NCLPSYSTchar -6
KODLKód (hodnota) - lokálníchar -8
N32LNázev - lokálníchar -32
N55LPlný název - lokálníchar -55


NCLPMTV - Číselník matic MTV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč MTVchar -8Ano1
KODKód MTV (hodnota)char -8
N32Název MTV do sestavchar -32
N55Plný název MTVchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
KLICOKlíč obsahu MTVchar -8Ano2
KODOKód obsahu MTV (hodnota)char -8
N32ONázev obsahu MTV do sestavchar -32
N55OPlný název obsahu MTVchar -55
PORADIOPořadí v obsahu MTVchar -6
KODOLKód obsahu MTV - lokální (hodnota)char -8
N32OLNázev obsahu MTV do sestav - lokálníchar -32
N55OLPlný název obsahu MTV - lokálníchar -55
AKTUALAktuálnostintAno


NCLPNDUV - Číselník důvodů neaktuálnosti položky

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPONP - Číselník odběrových nádobek a přípravků

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
KODKódchar -8
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
KODLKód lokálníchar -8
N32LNázev do sestav lokálníchar -32
N55LPlný název lokálníchar -55


NCLPPOL - Národní číselník laboratorních položek

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč položky NČLPchar -5Ano1
KODSKPNárodní kód položky NČLPchar -26
KLICSYSTKlíč odpovídajícího systému SYSTchar -8Ano
KODSYSTKód odpovídajícího systému SYSTchar -8
NSYSTNázev odpovídajícího systému do sestav a nálezůchar -32
KLICKOMPKlíč odpovídající komponety KOMPchar -8Ano
KODKOMPKód odpovídající komponety KOMPchar -8
NKOMPNázev odpovídající komponenty do sestav a nálezůchar -55
KLICDRVLKlíč odpovídajícího druhu veličiny DRVLchar -8Ano
KODDRVLKód odpovídajícího druhu veličiny DRVLchar -8
NDRVLNázev odpovídajícího druhu veličiny do sestav a nálezůchar -32
KLICPROCKlíč odpovídající procedury PROCchar -8Ano
KODPROCKód odpovídající procedury PROCchar -8
NPROCNázev odpovídající procedury do sestav a nálezůchar -32
KLICJEDNKlíč odpovídající jednotky JEDNchar -8
NJEDNNázev odpovídajícího rozměru (“jednotka”) JEDNchar -20
NAZEVPlný referenční název položky národníchar -120
TYPKlíč odpovídajícího typu položkychar -1Ano
GESCEKlíč odpovídající gesce odborné společnosti nad položkou NČLPchar -1
VZNIKKlíč odpovídající kategorie položky z hlediska jejího vzniku nebo účeluchar -1
TYPDIALKlíč odpovídajícího typu položky z hlediska dialoguchar -2
FORMRMKlíč odpovídajícího formátu referenčních mezíchar -1
FORMHKlíč odpovídajícího formátu hodnotychar -2
DSEOBJKlíč povolených variant pro elektronické objednávání vyšetřeníchar -3
MDMez dolní pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MINMinimum pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MAXMaximum pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MHMez horní pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MTV1Klíč odpovídající MTV 1char -8
MTV2Klíč odpovídající MTV 2char -8
MTV3Klíč odpovídající MTV 3char -8
MTV4Klíč odpovídající MTV 4char -8
SKALAOdkaz na kód odpovídající “národní” (vzorové) škálychar -26
SKALASTStav zpracování “národní” škály - existence škálychar -1
ALGZPRKlíč odpovídajícího algoritmu zpracování položkychar -8
KATNALKategorie pro zařazení do seznamu v prohlížecím programuchar -8
KLICMATKlíč odpovídacího materiálu pro laboratořchar -8
KLICONPKlíč odpovídající odběrové nádobky a přídavkuchar -8
PLATI_ODPlatnost položky NČLP od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky NČLP od uvedeného datadate
DAT_ZMENDatum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “NČLP”date
STAVStav položky NČLPintAno
AKTUALAktuálnost položky NČLPintAno
PRISTUPPřístup k položce NČLP z odpovídajícího LČLPintAno
INFOInformační text k položce, která není v paletě příslušné laboratořechar -75
RESJAKOOdkaz na klíč jiné vhodné položky NČLP - “řeší se jako”char -5
DRUHOTNAPříznak, že se jedná o druhotnou položku NČLPchar -1
NEAKTDUVDůvod neaktuálnosti položkychar -8
KATEGKategoriechar -8
PORADIDoporučené pořadí v nálezu v rámci kategoriechar -6
SKUP1Klíč z číselníku Skupiny položekchar -8
SKUP2Klíč z číselníku Skupiny položekchar -8
SKUP3Klíč z číselníku Skupiny položekchar -8
SKUP4Klíč z číselníku Skupiny položekchar -8


NCLPPOLR - Národní číselník laboratorních položek - redukovaný

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč položky NČLPchar -5Ano1
NSYSTNázev odpovídajícího systému do sestav a nálezůchar -32
NKOMPNázev odpovídající komponenty do sestav a nálezůchar -55
KLICPROCKlíč odpovídající procedury PROCchar -8Ano
KODPROCKód odpovídající procedury PROCchar -8
NPROCNázev odpovídající procedury do sestav a nálezůchar -32
NJEDNNázev odpovídajícího rozměru (“jednotka”) JEDNchar -20
NAZEVPlný referenční název položky národníchar -120
TYPKlíč odpovídajícího typu položkychar -1Ano
VZNIKKlíč odpovídající kategorie položky z hlediska jejího vzniku nebo účeluchar -1
DSEOBJKlíč povolených variant pro elektronické objednávání vyšetřeníchar -3
MDMez dolní pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MINMinimum pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MAXMaximum pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MHMez horní pro numerické hodnotydecimal 12, 4
MTV1Klíč odpovídající MTV 1char -8
KATNALKategorie pro zařazení do seznamu v prohlížecím programuchar -8
KLICMATKlíč odpovídacího materiálu pro laboratořchar -8
DRUHOTNAPříznak, že se jedná o druhotnou položku NČLPchar -1
AKTUALAktuálnost položky NČLPintAno


NCLPPROC - Číselník procedur

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
KODKód (hodnota)char -8
N24Název do nálezůchar -24
N32Ev do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
AKTUALAktuálnostintAno
KODLKód (hodnota) - lokálníchar -8
N32LNázev - lokálníchar -32
N55LPlný název - lokálníchar -55


NCLPRCVU - Číselník časových jednotek L_ZAVpro “škály” i pro "vazby"P_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPSKAL - Interpretační škály k položkám

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč škály - jednoznačné označení záznamu v číselníku škálchar -8Ano1
KODSKALKód škálychar -26Ano
KODSKALLKód škály lokálníchar -26
SEXPohlavíchar -1
VEKDDolní věková hranice pro výběr škály ve dnechchar -5
VEKHHorní věková hranice pro výběr škály ve dnechchar -5
ODBTDDolní hranice denní doby odběru v hodináchchar -2
ODBTHHorní hranice denní doby odběru v hodináchchar -2
UDALKlíč události pro výběr škálychar -8
UDALJRozměr časového údaje pro položky UDALTD a UDALTHchar -1
UDALTDVzdálenost od vzniku události dolní v jednotkách UDALJchar -5
UDALTHVzdálenost od vzniku události horní v jednotkách UDALJchar -5
STAVTYPInformace o tom, proč není škála vypracovánachar -8
ODBERTyp odběru materiálu - pro výběr škálychar -8
DIETATyp diety - pro výběr škálychar -8
ALGSKALAlgoritmus pro výpočet škály nebo referenčních mezíchar -8
PCASSBIndikace, že má být škála přepočítána na čas sběruchar -2
PHMOTIndikace, že má být škála přepočítána na tělesnou hmotnostchar -1
PPLOCHIndikace, že má být škála přepočítána na tělesnou plochuchar -1
VAHA“Váha” škály pro upřednostnění výběru této škálychar -3
S11. bod interpretační škály - mez dolnísemilog
S22. bod interpretační škály - nízkésemilog
S33. bod interpretační škály - sníženésemilog
S44. bod interpretační škály - referenční mez dolnísemilog
S55. bod interpretační škály - referenční mez hornísemilog
S66. bod interpretační škály - zvýšenésemilog
S77. bod interpretační škály - vysokésemilog
S88. bod interpretační škály - mez hornísemilog
DRUHZDruh živočichachar -1
PLATI_ODPlatnost škály od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost škály do uvedeného datadate
DAT_ZMENDatum poslední aktualizace záznamu škálydate
STAVStav škályintAno
AKTUALAktuálnost záznamu škályintAno
NJLNázev odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”)char -20
PREPFAKPřepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokálníchar -16
LABLKód lokální laboratoře, pro níž je lokální škála vytvořenachar -1
FRMLSpecifický formát referenčních mezí vázaný k této škálechar -1
HODTEXTHodnota textová k událostichar -8
HODODHodnota číselná dolní k událostichar -8
HODDOHodnota číselná horní k událostichar -8


NCLPSKUP - Číselník skupin položek

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPSP - Číselník specifikací procedur

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč procedury, ke které se specifikace vážechar -8Ano1
KLICSPKlíč procedury z množiny specifikací k proceduře uvedenéchar -8Ano2
KODSPKód SP (hodnota)char -8
N32SPNázev SP do sestavchar -32
N55SPPlný název SPchar -55
PORADISPLogické pořadí v seznamu specifikacíchar -6


NCLPSTS - Číselník stavů respektive typů škál

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPSVS - Existence škály na národní úrovni

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPSYST - Číselník systémů

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
KODKód (hodnota)char -8
N24Název do nálezůchar -24
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
MATERMateriál odpovídající systémuchar -8
INDMATIndikace vztahu k materiálůmint
INDMICIndikace vztahu k mikrobiologiiint
AKTUALAktuálnostintAno
KODLKód (hodnota) - lokálníchar -8
N32LNázev - lokálníchar -32
N55LPlný název - lokálníchar -55
MATERLMateriál odpovídající systému - lokálníchar -8


NCLPTAV - Číselník typů analytických vzorků

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPTDS - Typ diety pro škály

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPTK - Číselník tříd komponent

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPTNG - Číselník typů národních gescí

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPTOS - Typ odběru pro škály

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPTPS - Typ pohlaví pro škály

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPTYPD - Číselník typů položek z hlediska dialogu

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -3Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPUVIS - Číselník událostí z hlediska interpretace škál

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPVAZB - Vazby mezi položkami NČLP L_ZAVnárodníP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč výchozí položky z číselníku NCLPPOL, z níž je realizována vazbachar -5Ano1
N90Plný název výchozí položkychar -120
KVALVO jaký druh vazby se jednáchar -2Ano3
KLICVKlíč vázané položky z číselníku NCLPPOL, na níž je realizována vazbachar -5Ano2
N90VPlný název vázané položkychar -120
TDIFMaximální časová diference pro výběr vázané položkychar -5
JTDIFČasová jednotka k položce TDIFchar -1
DAT_ZMENDatum poslední aktualizace záznamudate
STAVStav vazbyintAno
AKTUALAktuálnost vazbyintAno


NCLPVEOV - Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -3Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCLPVZNK - Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCMPAG - Číselník agens pro mikrobiologii

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCMPAGV - Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCMPATML - Číselník antimikrobiálních látek

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCMPOBJK - Objednávky mikrobiologických vyšetření

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCMPSPM - Specifikace mikrobiolog. materiálů L_ZAVsoučást čís. syst.P_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč specifikacechar -8Ano1
KLICSYSTKlíč odpovídajícího systému SYST, na který je navázaná specifikacechar -8Ano
KODKód specifikace (hodnota)char -8
N32Název specifikace do sestavchar -32
N55Plný název specifikacechar -55
PORADIPořadí v číselníku specifikací - logické pořadí v seznamuchar -6


NCMPSTM - Číselník stavů mikrobiologických materiálů

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NCMPSYST - Číselník systémů pro mikrobiologii L_ZAVsoučást čís. syst.P_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíčchar -8Ano1
KODKódchar -8
N24Zev do nálezůchar -24
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamu převzaté z číselníku NCLPSYSTchar -6
KODLKód (hodnota) - lokálníchar -8
N32LNázev - lokálníchar -32
N55LPlný název - lokálníchar -55


NCMPZZM - Způsoby získání mikrobiologických materiálů

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


NEMNAK - Nemocniční nákaza

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -13
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


OBCAN - Státní občanství

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -3Ano1
NAZNázev položkychar -23
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


OBCE - Obce

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
COBUZČíslo obcechar -7
KODPRP=převedena, Z=zrušenachar -1
KAMPRKam převedena (COBUZ)char -7
KAMZUJKam převedena (ZUJEDN)char -6
KDYPRKdy převedena (RRRRMM)char -6
KRAJNKraj adresy zařízení (od r. 2000)char -2
OKRESNOkres adresy zařízení (od r. 2000)char -1
KRAJKraj adresy zařízení (do r. 1999)char -2
OKRESOkres adresy zařízení (do r. 1999)char -2
ZUJEDNZákladní územní jednotka (obec)char -6Ano1
PSCPoštovní směrovací číslochar -5
TUZTelefonní uzelchar -5
NAZOBNázev obcechar -40
ORPKód obce s rozšířenou působnostíchar -4
POUPořadí obce s pověřeným obecním úřadem v rámci obce s rozšířenou působnostíchar -1
SKUPLA1Obec s rozšířenou působnostíchar -1
SKUPLA2Obec s pověřením obecním úřademchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


ODDEL - Číselník oddělení

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODČíslo odděleníchar -2Ano1
ZKRATKAZkratka názvu odděleníchar -4
NAZNázev odděleníchar -15
CELNAZCelý název odděleníchar -35
SKUPLA1Platnost pro NORchar -1
SKUPLA2Platnost pro HOS, PSY, OPE, HOSPchar -1
SKUPLA3Platnost pro subsystémy v roce 1993char -1
SKUPLA6Oddělení SVLSchar -1
SKUPLA7Platnost pro RLFchar -1
SKUPLA8Výkazy A1char -4
SKUPLA9Výkazy L1char -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


PODAPE - Potřeba další zdravotnické péče po propuštění

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -20
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


POOPKO - Pooperační komplikace

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -23
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


PRACOV - Číselník pracovišť

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODČíslo pracovištěchar -2Ano1
NAZNázev pracovištěchar -15
SKUPLA1Výkazy A1char -4
SKUPLA2SVLSchar -1
SKUPLA3Výkazy L1char -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


PRIJ - Přijetí pacienta k hospitalizaci

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -10
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


REOPER - Reoperace

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -55
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


ROSTAV - Stav

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -15
SKUPLA1Platnost položky pro SBVchar -1
SKUPLA2Platnost položky pro PHNchar -1
SKUPLA3Platnost položky pro POTchar -1
SKUPLA4Platnost položky pro ZRchar -1
SKUPLA5Platnost položky pro VVchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


STAMETOD - HVEZDA

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč položky v NČLPchar -5Ano1
ASICENARPřibližná cena rutinnědecimal 7, 2
ASICENASPřibližná cena - statimdecimal 7, 2
TRIDA1Třída 1char -8
TRIDA2Třída 2char -8
TRIDA3Třída 3char -8
PORAD1Pořadí 1char -8
PORAD2Pořadí 2char -8
PORAD3Pořadí 3char -8
ZKRLISZkratka pro obr. výsledkychar -8


STATRIDY - HVEZDA

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


TAB_KF - Kód firmy

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


TAB_TA - Typ adresy

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -1Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


TAB_TO - Typ odesílajícího místa

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -2Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


TYP_ANAM - Číselník typů anamnéz

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


TYP_KU - Typ klinické události

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -20Ano1
DRUH_KUDruh klinické událostichar -8
N55Plný názevchar -55
POPISPopis klinické událostichar -254
SB_KU_OSpeciální blok pro KU_Ochar -20
SB_KU_ZSpeciální blok pro KU_Zchar -20
KU_Olze použít klinickou událost v bloku KU_O?char -1
KU_Zlze použít klinickou událost v bloku KU_Z?char -1
IDKUje pro klinickou událost povinné použití IDKU?char -1
IDSUBje pro klinickou událost povinné použití IDSUB?char -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6


TYPUMRTI - Typ úmrtí

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -30
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


UKHOSP - končení nebo pokračování hospitalizace

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -35
ZNAZZkrácený název položkychar -24
SKUPLA1Platnost pro HOSchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


UMRTIKDE - Kde nastalo úmrtí

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -55
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


V_DS - Verze DS L_ZAVoficiálně vydané verze DSP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
PLATI_ODPlatnost verze od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost verze do uvedeného datadate


V_NCLP - Verze NČLP

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
ROZSAH_KLRozsah klíčů NČLP použitých ve verzi NČLPchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
PLATI_ODPlatnost verze od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost verze do uvedeného datadate


V_NRC - Verze číselníků NRC

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KLICKlíč pro DS a ISchar -8Ano1
N32Název do sestavchar -32
N55Plný názevchar -55
PORADILogické pořadí v seznamuchar -6
PLATI_ODPlatnost verze od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost verze do uvedeného datadate


V_NZIS - Verze číselníků NZIS

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -6Ano1
NAZNázev položkychar -30
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


VAHY - Váhy DRG skupin

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
DRGKód DRG skupinychar -5Ano1
VAHAVáha DRG skupinydecimal 8, 5
ALOSStřední doba hospitalizacedecimal 8, 2
LTPSpodní trimpointdecimal 9, 0
HTPHorní trimpointdecimal 9, 0
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


ZDRPOJ - Číselník zdravotních pojišťoven L_ZAVVZPP_ZAV

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód pojišťovnychar -3Ano1
ICOIdentifikační číslo organizacechar -8
NAZNázev pojišťovnychar -40
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


ZRODSTAV - Rodinný stav pro LPZ

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -40
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


ZUJLPZ - Základní územní jednotky pro LPZ

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KRAJNKód krajechar -2
OKRESNKód okresu v rámci krajechar -1
ZUJEDNZákladní územní jednotkachar -6Ano1
NAZOBNázev základní územní jednotkychar -25
ORPKód ORPchar -4
POUKód POU v rámci ORPchar -1
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate


ZVZDEL - Vzdělání pro LPZ

Kód položkyPopisTypPovinnéKlíč
KODKód položkychar -1Ano1
NAZNázev položkychar -40
PLATI_ODPlatnost položky od uvedeného datadate
PLATI_DOPlatnost položky do uvedeného datadate