Zvýraznění RTF dokumentu - příklad zvýraznění sestavy

 

 

Viz též:

Zvýraznění laboratorní příručky

 

 

V definici zvýraznění sestavy je nastaveno, že se má že mají být liché a sudé řádky všech použitých formulářů podbarveny střídavě dvěma barvami, které jsou zadány v definici zvýraznění sestavy. Tím je potlačeno zvýraznění definované u formulářů i jednotlivých řádků obou formulářů.

 

 

 

ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

 

Materiál:                                B

Odběr do:                              Sklo nebo plast bez úpravy

 

Poznámka k odběru:

Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

druhý odstavec

třetí odstvec

 

Předanalytická úprava vzorku:

pokyny k předanalytické úpravě vzorku

 

Text do laboratorní příručky:

 

Dostupnost pro rutinní vyšetření:  

Příjem rutinní:                          

Dostupnost pro statim:              

Příjem statimový:                     

 

Poznámka k dostupnosti:

 

Druh stanovované veličiny:          CATC

Jednotka:                               µkat/l

 

                                          Škála - hodnoty:

S Věk od   do        MHD       Nízké     Snížené  DRM      HRM       Zvýšené Vysoké   MHH      Jedn.   Další údaje

              0D        1M 11D   0            0            0            0            0,73       2,5         12          50        µkat/l     

              1M 11D  1R         0            0            0            0            0,85       2,5         12          50        µkat/l     

              1R        15R       0            0            0            0            0,61       2,5         12          50        µkat/l     

              15R      99R       0            0            0            0            0,73       2,5         12          50        µkat/l     

 

 

 

Urea v séru

 

Systém:                               S

Komponenta:                        Urea

Druh veličiny:                        Látková koncentrace

Jednotka národní:                     mmol/l

Jednotka lokální:                   mmol/l

Přepočítací faktor k NČLP:           1

Procedura:                             Absorpční spektrofotometrie

-----------

 

Název v NČLP:                        Urea (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Klíč NČLP:                              03086

Kód lokální:                             S125

Vznik:                                   Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

Typ položky:                           NF

Formát ref. mezí:                      referenční meze "od - do"

Formát hodnoty:                       číslo na 1 desetinné místo

Mezní hodnoty:                        0,1 - 0,8 - 88,0 - 100,0

MTV:                                    X, SP

-----------

 

Odebíraný materiál:                B

Odběr do:                             Sklo nebo plast bez úpravy

Odebírané množství:                  5 ml

Množství pro analýzu:                1 ml

Pokyny k odběru:

Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem

není vhodná.

Čas od získání do zpracování:  2 h při 20 °C

-----------

 

Pokyny pro pacienta - odkaz:

 

Pokyny pro oddělení - odkaz:

 

Nutné klinické informace k objednávání:

Předanalytická úprava vzorku:

Separace séra za běžných podmínek.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:                1 týden

Stabilita při 4 - 8 °C:                   2 týden

Stabilita při -20 °C:                    2 r

Poznámka ke stabilitě:

-----------

 

Dostupnost pro rutinní vyšetření:   Denně

Dostupnost pro statim:               Denně

Poznámka k dostupnosti:

Běžné stanovení.

Odezva rutinní                         Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Odezva statimová                     Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

                                          Škála - hodnoty:

S Věk od   do        MHD       Nízké     Snížené  DRM      HRM       Zvýšené Vysoké   MHH      Jedn.   Další údaje

              0D        4T         0,4         0,8         1,2         1,4         4,3         8            15          50        mmol/l    

              4T        15R       0,4         0,8         1,2         1,8         6,4         8            15          40        mmol/l    

              15R      60R       0,5         1            2            2,5         6,4         12          18          80        mmol/l    

              60R      99R       0,5         1            1,5         2,9         7,5         12          18          80        mmol/l