Revize dokumentu 

 

Řízené dokumenty musejí být pravidelně revidovány, nejčastěji 1x za rok. Pokud je součástí revize dokumentu alespoň jedna změna (byť jen jednoho znaku textu), bude při ukládání změněného dokumentu nabídnut dialog pro popis změn a vyznačení revize. Pokud revize nevyžaduje žádnou změnu, vyvoláme potřebný dialog za pomoci tlačítka "Revize".

 

Vlastní akt revize bude formalizovaně zaznamenán (datum revize a kdo ji provedl - zapisuje) a bude nastaven datum příští revize (dnešní datum plus rok). Pokud byly provedeny změny v dokumentu, musí být patřičně zapsány. Následně musí být revize zkontrolována a schválena, což je záležitost pracovníka pověřeného touto činností a vybaveného přístupovým právem správce lokálních dat a číselníků "SLC" - akci vykoná za pomoci tlačítka "Změny".

 

Seznam dokumentů, které mají být revidovány (dle určeného časového intervalu), je k dispozici v pracovní podobě v rámci seznamu dokumentů (ve sloupcích vpravo mimo obrazovku - nutno se posunout za pomoci spodní lišty). Nástroje pro vytváření seznamů dokumentů, které mají být revidovány, jsou k dispozici v rámci menu "Změny a revize". Do těchto seznamů jsou zahrnuty pouze ty dokumenty, u nichž byl nastaven příslušný datum příští revize!