Pravděpodobnost rizika akutních koronárních příhod do 10 let (Framingham)

 

 

Dialog pro výpočet pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod do 10 let (Framingham, Weibulův model.

 

Po zadání jednotlivých vstupních hodnot se v poli "Výsledek výpočtu" ihned zobrazuje vypočtená hodnota, odpovídající zadaným vstupním hodnotám. Tlačítko  u výsledku výpočtu zobrazí vysvětlující text k výpočtu.Tlačítkem "Návrat" ukončíte práci s dialogem.