Odhad rizika rozvoje diabetu 2. typu (podle dotazníku FINDRISC)

 

 

Dialog pro výpočet odhadu rizika rozvoje diabetes mellitus 2. typu do 10 let.

 

Po zadání jednotlivých vstupních hodnot se v poli "Výsledek výpočtu" ihned zobrazuje vypočtená hodnota, odpovídající zadaným vstupním hodnotám. Tlačítko  za jednotlivými vstupními hodnotami zobrazí komentář k zadávané vstupní hodnotě, stejné tlačítko u pole "Výsledek výpočtu" zobrazí komentář k výpočtu odhadu rizika rozvoje diabetu 2. typu. Tlačítkem "Návrat" ukončíte práci s dialogem.

 

 

 

 

Poznámka:

Pokud zadáte výšku a váhu, bude hodnota BMI dopočítána automaticky. Pokud chcete zadat hodnotu BMI, musí být výška a váha rovny nule (jinak se bude hodnota BMI dopočítána automaticky).